Samenwerking kernpartners binnen het Dienstencentrum

Samenwerking kernpartners binnen het Dienstencentrum

 Andrea van Langen (directeur regionale stichting WonenPlus, Marion Wormhoudt (bestuurslid Scwo) en Maarten de Vries (Raad van Bestuur Torenerf Zorgcirkel)

9 maart 2015

Dienstencentrum

In 2012 is op initiatief van de gemeente het samenwerkingsverband Dienstencentrum Wormerland opgezet. Doel van het samenswerkingsverband is om efficiënt, vraaggericht, flexibel en een afgestemd aanbod aan ondersteuning te bieden. Hierdoor kunnen inwoners langer zelfstandig thuis te blijven wonen en participeren in de maatschappij. Samenwerken in de informele zorg en ondersteuning. De opening heeft plaatsgevonden op een feestelijke manier en de vrijwilligers hebben sindsdien veel inzet getoond om onze inwoners goed te ondersteunen.

Samenwerken

2013 is benut voor het praktisch goed inregelen van alle bestaande diensten. Ook de organisatievorm is onderzocht, er is gekozen voor samenwerking onder de paraplu van het Dienstencentrum, op basis van een intentieverklaring die binnen een jaar omgezet wordt in concrete samenwerkingsafspraken. Om binnen een goede en heldere structuur de samenwerking te kunnen vormgeven is eind 2014 is de regeling vastgesteld op basis waarvan de partners samenwerken binnen het Dienstencentrum. 

Kernpartners werken samen

De start wordt gemaakt door drie kernpartners: Scwo, Torenerf Zorgcirkel en WonenPlus, welke alle drie eigen inbreng hebben in het werkveld. De afgevaardigden zijn inmiddels door het college benoemd, evenals de nieuwe voorzitter Hans Bosma. Na een paar verkennende gesprekken is het enthousiasme gegroeid om samen te gaan staan voor het doel van het Dienstencentrum: een bijdrage leveren aan een leefbare samenleving waarin mensen - ook wanneer zij zich in een kwetsbare positie bevinden - op hun eigen wijze, in een vertrouwde en veilige omgeving, kunnen blijven wonen en participeren in de samenleving.

Start vernieuwend dienstencentrum

De eerste resultaten zijn al geboekt in de vorm van de Wijkbus Wormerland en samenwerking met mantelzorg Van WonenPlus bij de ontmoetingsgroep in Torenerf. Op 9 maart is de intentieverklaring getekend door de deelnemende partijen in het -bijzijn van wethouder Elly Fens. De start van een bruisend en vernieuwend Dienstencentrum, als spil in het web van de informele zorg en ondersteuning, dat straks gehuisvest zal zijn in de MFA (Multi Functionele Accommodatie in het centrum van Wormerland, met een servicebalie in Zorgcirkel Torenerf. Natuurlijk horen hier nog veel meer organisaties bij en deze zullen ook zeker betrokken worden naarmate het Dienstencentrum meer vorm krijgt.

http://publiek.pagefreezer.nl/browse/Wormerland/23-06-2015T13:13/http://www.wormerland.nl/nieuws/2015/03/09/samenwerking_kernpartners_binnen_het_dienstencentrum


NB: De nieuwsbrieven en overige berichten aan onze leden zullen verzameld worden en op de website vermeld worden. Helaas ontbreekt de mogelijkheid om bestanden, zoals bijvoorbeeld krantartikelen, toe te voegen.  
Comments