Samenvatting van nieuwsberichten vanaf 12 oktober 2012

 

12 juni 2013.
Burgerjaarverslag  2012 

Het Burgerjaarverslag is een impressie in woord en beeld van de zaken waarmee de gemeente zich in 2012 bezighield. Over het centrumplan werd het volgende gemeld:
            Centrumplan Wormer van start.
Het Centrumplan Wormer heeft een behoorlijk lange aanloop nodig gehad, maar in december 2012 ondertekende de gemeente Wormerland uiteindelijk de overeenkomst met de ontwikkelaar Hoorne Vastgoed.
Eind maart 2013 begon Hoorne met de werkzaamheden voor het eerste deel van het centrumplan, Vlek A.
 In de eerste helft van 2015 moet het gehele Centrumplan klaar zijn, inclusief MFA

1 mei 2013.
Ontwerp bestemmingsplan Plaszoom 2013 (vlek B).
Gemeente website:
http://www.wormerland.nl/leefomgeving/bekendmakingen_ruimtelijke_ordening/bestemmingsplannen
Wij zullen de ontwikkelingen volgen.

 10 april 2013.
Nieuw dorpscentrum Wormer van start.
Gemeentenieuws.

 

 29 maart 2013


Werkzaamheden nieuw dorpscentrum Wormer gestart.
Bron: gemeente website; rubriek Actueel.

Een nieuw dorpshart

 

Er wordt al heel lang gesproken over een nieuw dorpshart voor Wormer. Het plan dat nu wordt uitgevoerd heeft de instemming van alle betrokkenen. Op het braakliggende terrein van de voormalige school ‘De Wegwijzer' (ook wel vlek A genoemd) komt een nieuw te bouwen supermarkt met enkele kleine winkelunits en parkeergelegenheid op het dak. Naar verwachting zijn de werkzaamheden op vlek A eind 2013 gereed.

Daarna wordt het bestaande winkelcentrum Plaszoom gerenoveerd. In de vernieuwde uitvoering komt ook een (MFA) Multifunctionele Accommodatie met daarin het Scwo, de bibliotheek, het dorpstheater en een horeca. Tenslotte worden ook de bestaande winkelpanden tegenover het huidige winkelcentrum opgeknapt. Naar verwachting zijn alle werkzaamheden in het centrum van Wormer in de loop van 2015 gereed. 

 

 

 13 maart 2013.

Bouwveiligheidsplan en bouwinrichtingsplan van vlek A ontvangen.

 7 februari 2013

Verleende omgevingsvergunning.

Wormer: Kemphaanstraat 2,2a,2b,2c

Plan: oprichten gebouw met winkel en bijeenkomstfunctie. (vlek A)
            Bron: gemeentenieuws 20 februari 2013

10 januari 2013.
Verleende omgevingsvergunning. Wormer,  Faunastraat tegenover nummer 123

Plan: kap van 2 bomen (t.b.v. de nieuwe inrit van het Centrumplan)

Bezwaarclausule (let op: betreft een noodkap) Bron: Gemeentenieuws 23 januari 2013
Vanaf deze datum werd, ten behoeve van de komende bouwwerkzaamheden, de inrit van het parkeerterrein aan de Faunastraat verlegd. Hierbij moesten ook twee bomen gekapt worden.

Als binnenkort de omgevingsvergunning verleend wordt kan op korte termijn met de bouw gestart worden. Naar verwachting zal dit deel van het dorpscentrum eind november van dit jaar klaar zijn

9 januari 2013.
Start vooropname van de woningen rondom vlek A

Op 24 januari zijn de vooropnamen bij de laatste woningen uitgevoerd.
De uitgebreide vooropnames, zowel een buitenopname als ook een binnenopname, geeft vertrouwen in de aanpak door de betrokken partijen.

De rapportage is op de website van Hanselman gepubliceerd; de betreffende woningeigenaar kan via een eigen inlogcode de beoordeling van hun woning bekijken.
Het is een gedegen rapportage met veel foto’s en goede, gedetailleerde  beschrijving.

 2 januari 2013.  
Realisatie Dorpscentrum Wormer van start (ondertekening overeenkomsten Gemeente / Hoorne)
Bron: gemeentenieuws. Info zoals al 21 december 2012 op de gemeente website was vermeld.

24 december 2012.
Geselecteerde woningen rondom vlek A hebben bericht ontvangen dat de vooropnames van de panden zullen plaatsvinden op 9 en 11 januari.
Hanselman, het bureau dat  de bouwkundige taxaties uitvoert, zal de betreffende woningeigenaren schriftelijk informeren.

21 december 2012.
De heer J.C.Heeremans, directeur van Hoorne Vastgoed, en burgemeester P.C.Tange hebben de overeenkomsten getekend die de ontwikkelingen van een nieuw dorpshart in Wormer mogelijk maken.

Bron gemeente website:
    http://www.wormerland.nl/nieuws/2012/12/21/nieuw_dorpscentrum_wormer_van_start

 

21 december 2012.
De tekeningen behorende bij de aanvraag omgevingsvergunning voor vlek A zijn door de gemeente bekend gemaakt.

18 december 2012.
Op 18 december vergaderde de Welstandscommissie  over de  aanvraag omgevingsvergunning dorpscentrum vlek A. Vervolg besprekingen waren op 15 en 29 januari 2013.
Na verwerking van enkele voorgestelde wijzigingen zijn de tekeningen goedgekeurd.

 7 december 2012.
Aanvraag omgevingsvergunning  Kemphaanstraat 2

Plan: winkels met parkeerdek (centrumplan Vlek A)

Inzage: De stukken en/ of ontwerpbesluiten kunt u op afspraak inzien (bron: gemeentenieuws 19 dec.)

 

30 november 2012
Het dossier bij onze advocate, mevrouw Elmas, is afgesloten. 

27 november 2012  - Gemeente Raad

De motie van VLW/SP, waarin het college de opdracht kreeg direct te starten met het realiseren van het centrumplan, werd met 9 tegen 8 stemmen aangenomen.

Wethouder Hendriks kan dus aan de slag.

NB: Er is in de raad het nodige gekrakeeld over de ontwikkeling van het centrumplan; terug te vinden op de gemeente website. Het voert ons te ver om daar nader op in te gaan, maar we zullen ons beperken tot bepaalde besluiten m.b.t. het centrumplan met name vlek A.

 15 oktober 2012. Bebouwing vlek A komt alsmaar dichterbij
Bericht van de gemeente:  Het terrein van de voormalige school De Wegwijzer, op de hoek van de Kemphaanstraat/Faunastraat zal ten behoeve van de nieuwe inrichting van het centrum bouwrijp gemaakt worden.
Vanaf maandag 15 oktober 2012 zal de aannemer de bomen en struiken verwijderen, evenals alle verhardingen  en hekwerken”.

 

 

        

 

 

 

 
Comments