Over deze site

Eerder heeft de Bewonersvereniging Dorpscentrum, een site aangemaakt op MySpace: http://bvdorpscentrum.spaces.live.com/
Hierop staat nog steeds interessante correspondentie met de Gemeente over het Centrumplan en mededelingen van de vereniging. Het nadeel is dat MySpace in feite alleen als een soort blog (internetdagboek) werkt.

We zijn begin augustus 2008 overgegaan naar een site op Google Sites, omdat we hier:
  • een website kunnen maken met een goede ordening van onderwerpen;
  • toch ook nog een soort Blog/logboek kunnen maken met mededelingen op datum gesorteerd (zoals op MySpace);
  • en al deze diensten toch nog gratis geleverd worden door Google.
Wij hopen de inwoners van Wormer van dienst te kunnen zijn met deze site.

Met vriendelijke groet,
het bestuur van Bewonersvereniging Dorpscentrum.