Nieuws op datum‎ > ‎

Waar moet dat heen?

Geplaatst 27 okt 2014 12:21 door Bestuur BVDorpscentrum   [ 27 okt 2014 12:47 bijgewerkt ]

Het college van B&W Wormerland wil een kleinere MFA in Plaszoom en vermeldt dat in de nieuwe opzet het Dorpstheater geen deel meer uitmaakt van de nieuwe MFA.
Het Dorpstheater zou het liefst in de oude Kruiskerk blijven, maar die wordt gesloopt in 2016.

Ze willen wel naar de MFA in Plaszoom.
Maar het college heeft  anders besloten. Het college zal alternatieve oplossingen onderzoeken.

Maar waar moet, waar kán het Dorpstheater dan wel heen?

Verschillende locaties zijn al door het bestuur van het Dorpstheater beoordeeld, maar niet geschikt bevonden.

Als er geen vervangende ruimte te vinden is, dan zal het Dorpstheater na ruim 35 jaar, in 2016, ophouden te

bestaan.
 
Dat kan toch niet, dat mag toch niet gebeuren!

Wij verwachten dan ook dat het college, dat het Dorpstheater buiten de MFA Plaszoom heeft gehouden, ook in

staat is om een geschikt alternatief voor het Dorpstheater te creëren.


Onderstaand een weergave van de geraadpleegde artikelen:

Artikel Dorpstheater             Bron:     https://www.facebook.com/dorpstheaterwormer

Naar aanleiding van het artikel in Aktief van 12 oktober (en eerder in het NHD) over de Multi Functionele Accommodatie ( MFA) in Plaszoom heeft het bestuur van het Dorpstheater Wormer enige kanttekeningen.

 Uit het stukje zou je kunnen opmaken dat het Dorpstheater niet mee wil gaan naar de MFA in het dorpscentrum omdat wij het liefst op de huidige locatie, de oude Kruiskerk, wil blijven.
Het tegendeel is waar. Wij hebben jarenlang op een prettige manier gesproken met alle belanghebbenden over indeling van de ruimte en samenwerking met de toekomstige gebruikers van de nieuw te bouwen locatie.

 Nadat dit jaar een nieuw college was gevormd, werd het bestuur van het Dorpstheater uitgenodigd voor een gesprek met wethouder. Tijdens dat onderhoud werd ons meegedeeld dat er voor het Dorpstheater geen plaats meer is in de MFA en dat er in afgeslankte vorm zal worden verdergegaan.

 In het gesprek is ons ook gevraagd wat wij het liefst zouden willen. Op de huidige locatie blijven, natuurlijk!
 Maar wij zijn er echter zeer goed van doordrongen dat dát geen optie is. Het kerkje waar het theater nu gehuisvest is, zal namelijk worden afgebroken ten behoeve van woningbouw.
Daarom zijn wij al een tijdje op zoek naar een andere ruimte, die beantwoordt aan de eisen waar een theater(tje) minstens aan moet voldoen om goed te kunnen draaien.
Er zijn al verschillende locaties de revue gepasseerd, zoal de Stoomhal, Verenigingsgebouw en kerkgebouwen. Helaas bleken deze niet geschikt te zijn, ook niet na verbouwing.

Zouden wij er niet in slagen goede vervangende ruimte te vinden, dan zal het Dorpstheater Wormer, na ruim 35 jaar, in 2016, ophouden te bestaan.

 Het bestuur van Dorpstheater Wormer


Artikel in Aktief van 12 oktober          Bron:     http://www.aktief-krant.nl/krant/2014-10.pdf

 Multifunctionele Accommodatie in Plaszoom

 Wormer - Maandag 8 september heeft de gemeenteraad van Wormerland ingestemd met een gewijzigde opzet voor het centrumplan. Op basis van de coalitieafspraken heeft een heroverweging plaatsgevonden. Met alle betrokkenen  is gesproken over de stand van zaken en de problemen die de
 coalitie in de huidige plannen ziet. De conclusie van deze gesprekken is dat het plan zoals vermeld in de bestaande samenwerkingsovereenkomst niet realiseerbaar is, in hoofdzaak wegens het ontbreken van een getekende huurovereenkomst. Het college heeft toestemming gekregen van de raad om  de onderhandelingen te starten om te komen tot een kleine MFA op de begane grond van Plaszoom. De bestaande samenwerkings-overeenkomst biedt ruimte om nieuwe afspraken te maken.

 Met de MFA partijen is gesproken over alternatieve oplossingen. Het resultaat is een kleinere MFA waarin Scwo en het dienstencentrum worden ondergebracht. Idealiter zou de Bieb hier ook bij passen maar de beschikbare oppervlakte is, met de huidige ruimtevraag  van De Bieb ontoereikend. Op verzoek van De Bieb wordt onderzocht of de bibliotheek in een nieuwe meer beperkte  opzet toch inpasbaar is. In de nieuwe opzet maakt het Dorpstheater geen deel meer uit van de nieuwe MFA. Het Dorpstheater wil het liefst op de huidige locatie, de oude kerk, blijven.

Het college vindt het belangrijk dat op korte termijn een gewijzigde huurovereenkomst  wordt ondertekend. Winkelcentrum Plaszoom staat nu voor een  flink deel leeg en dat is slecht voor de winkels aldaar. Het is de bedoeling dat de renovatie uiterlijk begin 2015 is afgerond.

Gemeente website, rubriek Actueel 9 september 2014


In dit artikel staat over de Multi Functionele Accommodatie in Plaszoom een summiere omschrijving met betrekking tot het Dorpstheater:
            Kleinere Multifunctionele accommodatie (MFA)
Met de MFA partijen is gesproken over alternatieve oplossingen. Het resultaat is een kleinere MFA  waarin Scwo en het dienstencentrum worden ondergebracht.
Op verzoek van De Bieb wordt onderzocht of de bibliotheek in een nieuwe meer beperkte opzet toch inpasbaar is.
            In de nieuwe opzet maakt het Dorpstheater geen deel meer uit van de nieuwe MFA. Het Dorpstheater wil het liefst op de huidige locatie, de oude kerk, blijven.

Volledige tekst zie:   http://www.wormerland.nl/nieuws/2014/09/09/multifunctionele_accommodatie_in_plaszoom        

   


Comments