Nieuws op datum‎ > ‎

Multifunctionele accommodatie in Plaszoom

Geplaatst 4 jul 2014 07:50 door Bestuur BVDorpscentrum   [ 19 jul 2014 11:06 bijgewerkt ]

De coalitie van VVD, GroenLinks, PvdA en CDA had al aangegeven de huidige MFA-plannen in het

dorpscentrum te
bevriezen en te onderzoeken welke alternatieven mogelijk zouden zijn.
Wij waren uiteraard zeer benieuwd naar die plannen en wanneer dat bekend gemaakt zou worden.
Op dinsdag 1 juli, de laatste raadsvergadering voor de zomer vakantie, werd in een besloten bijeenkomst

(
uitsluitend voor raadsleden!) een toelichting op de MFA plannen gegeven.
Bijzonder spijtig dat deze bijeenkomst niet openbaar was. Met een vergadering achter gesloten deuren heeft de
coalitie geen goed signaal naar de burgers afgegeven.

Als vervolg op die besloten raadsvergadering werd op 2 juli onderstaand persbericht afgegeven.

Persbericht  gemeente Wormerland

2 juli 2014
Multifunctionele accommodatie in Plaszoom

Met de verplaatsing van de weekmarkt en de supermarkten DekaMarkt en Vomar is de toeloop bij de winkels in het winkelcentrum Plaszoom sterk afgenomen. Het nieuwe college is van mening dat dit een onwenselijke situatie is en is daarom direct na haar aantreden voortvarend met de betrokken partijen, waaronder de winkeliers, in gesprek gegaan om te komen tot een oplossing.

Maatregelen op korte termijn

Op korte termijn wordt een aantal maatregelen doorgevoerd om de situatie te verbeteren. Zo is de ingang naar het winkelcentrum door eigenaar Hoorne B.V. inmiddels verplaatst naar de kant van het parkeerterrein. Verder wordt de opzet van de markt aangepast zodat de doorloop naar het winkelcentrum logischer wordt.

Renovatie winkelcentrum en komst MFA

Naast de maatregelen op korte termijn wordt het winkelcentrum Plaszoom nog dit jaar volledig gerenoveerd. Hierbij wordt ook de multifunctionele accommodatie (MFA) ondergebracht in het winkelcentrum. Het aangepaste plan met betrekking tot de renovatie van het winkelcentrum inclusief MFA is inmiddels goedgekeurd door de welstandcommissie. Dit betekent dat de gemeente kan overgaan tot het afgeven van een omgevingsvergunning waarna Hoorne B.V. kan starten met de renovatie. Het is de bedoeling dat de renovatie uiterlijk begin 2015 is afgerond. Hoewel de komst van de MFA in winkelcentrum Plaszoom zeker is, staat op dit moment nog niet exact vast welke MFA partijen gehuisvest worden in winkelcentrum Plaszoom. Het college is hierover nog in gesprek met de verschillende MFA partijen.

Met de maatregelen op korte termijn, de renovatie van het winkelcentrum Plaszoom en de komst van de MFA naar het centrum van Wormer verwacht het college dat de situatie voor de winkeliers in winkelcentrum Plaszoom zal verbeteren.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie van OVER-gemeenten, tel. (075) 651 21 00


Als noot in het persbericht, zoals dat ook naar ons is gemaild, staat dat de redactie voor meer informatie contact kan opnemen met de afdeling Communicatie van de gemeente. De journalist van het NHD heeft inderdaad aanvullende informatie gekregen hetgeen blijkt uit het artikel: “MFA Wormer kleiner ijskast weer uit” (zie bijlage). De journalist kreeg wel aanvullende info, wij niet.
Als secretaris van de Bewonersvereniging heb ik gebeld naar de afdeling Communicatie. De betreffende ambtenaar kon mij niet verder informeren. Zij zou contact opnemen met het secretariaat en vragen een datum voor een gesprek met de verantwoordelijke wethouder Fens voor te stellen.
Enkele dagen later werden wij gebeld door de directiesecretaresse met de mededeling:
“ Pas als de zaken goed uitgewerkt zijn met de MFA partijen en de ontwikkelaar zal de Bewonersvereniging uitgenodigd worden voor een gesprek met de wethouder”.
Dan is dus geen inspraak meer mogelijk, want alles is dan al geregeld.

Overigens wordt in dit persbericht de voltooiing van de werkzaamheden te rooskleurig voorgesteld.
Het persbericht vermeld: “Het winkelcentrum Plaszoom wordt nog dit jaar volledig gerenoveerd”. Dit is foutieve voorlichting, want in hetzelfde bericht staat dat de renovatie in dit jaar begint!
De werkzaamheden zullen pas rond 1 oktober 2014 starten.
Het eerste gedeelte, de verbouwing van de oude Vomar ruimte, zal begin 2015 klaar zijn.

Tevens als bijlage: “Interpellatie verzoek Centrumplan Wormer” van VLW en SP  (Bron: website VLW)
Kern van dit verzoek: Er is geen besluit van de gemeenteraad voor de gewijzigde uitvoering van Plaszoom.
Onder vraag 7 wordt opgemerkt dat er geen inspraak van bijv. de Bewonersvereniging meer mogelijk zal zijn. Zie ook punt 9.
De conclusie zal voor de lezer duidelijk zijn. 

Mede naar aanleiding van dit Interpellatie verzoek gaan wij er vanuit dat op 9 september 2014 in een openbare  raadsvergadering( dus ook voor burgers toegankelijk! ) de plannen voor winkelcentrum Plaszoom  worden toegelicht. Hopelijk is dan ook bekend welke MFA partij(en) naar Plaszoom komen en onder welke condities. 

 

Ċ
Bestuur BVDorpscentrum,
15 jul 2014 11:18
ĉ
Bestuur BVDorpscentrum,
15 jul 2014 11:12
Ċ
Bestuur BVDorpscentrum,
17 jul 2014 06:56
Comments