Nieuws op datum‎ > ‎

Inspreken Bewonersvereniging in de Voorronde Algemene Zaken op 16 december 2014

Geplaatst 22 dec 2014 08:02 door Bestuur BVDorpscentrum   [ 24 dec 2014 07:57 bijgewerkt ]

Op 16 december wilde de secretaris van de Bewonersvereniging inspreken teneinde informatie te verkrijgen  over de ontwikkeling van de MFA in Plaszoom en de renovatie van winkelcentrum Plaszoom.

In het openbare programma van de raadsvergadering stond hierover niets vermeld.
Hoogstwaarschijnlijk zou het wel ter sprake komen in de geplande, besloten vergadering.

Dan komen we echter nog niets aan de weet, daar mogen we niet bij zijn en de raadsleden mogen daarover niets zeggen.

 

Inspreken op de besloten vergadering mag niet, dat is achter gesloten deuren.
Mijn verzoek om  in de voorafgaande voorronde Algemene Zaken te mogen inspreken werd geweigerd door de voorzitter, dhr. Schalkwijk.
Met als argument: “ Het staat niet op de agenda.  Het reglement van orde zou dit niet toestaan" ?
Na interventie van en overleg met de burgemeester kwam er toch toestemming om in te spreken.
Het is toch idioot dat je zo moet ‘knokken’ om te mogen inspreken. Uiteindelijk dus toch toestemming gekregen.
Echter pal voor het inspreken waren er opnieuw strubbelingen met de voorzitter.

 

Maar goed, uiteindelijk is het toch gelukt. Het resultaat staat hieronder vermeld.

NB:   De besluitenlijst en de geluidsopname van de voorronde Algemene Zaken staat op de gemeente website:

            Geluidsopname: 20141216 Groene zaal AZ en tarievennota.mp3

 

BewonersVereniging Dorpscentrum

www.dorpscentrumwormer.nl

 

Inspreken Bewonersvereniging Dorpscentrum – Voorronde Algemene Zaken - 16 december 2014

Vanavond de laatste raadsvergadering van dit jaar en net als voor 25 november staat de MFA Plaszoom niet op het openbare programma.
Wel een besloten vergadering in de voorronde.
Het lijkt ons aannemelijk dat het over de MFA zal gaan.
Immers wethouder Fens heeft in de begrotingsraad van 4 november op de vraag van VLW aangegeven: “ dat er nog geen financiële onderbouwing is; zij hoopt dat daar op korte termijn sprake van zal zijn. Als de onderhandelingen zijn afgerond dan komt zij terug bij de raad met een financiële onderbouwing”.

Kennelijk is het nu zover. Het is voor ons wel vervelend dat het weer in een besloten voorronde wordt besproken. Toelichting van de wethouder, maar uitsluitend aan de raadsleden; verboden voor burgers.
Wordt er nog wel goede informatie openbaar gemaakt?

In de raad staat de MFA / de renovatie Plaszoom niet op de agenda; ik neem dan ook aan dat er geen raadsbesluit over de MFA genomen zal worden.

De eerstvolgende raadsvergadering is op 20 januari 2015.
Als de raad dan besluit dat het college het contract met Hoorne kan tekenen dan zal  de renovatie van Plaszoom pas eind januari 2015 beginnen.

Mede naar aanleiding van de besloten vergadering enkele kanttekeningen over de informatie- verstrekking naar de burgers.
De coalitie predikt open te zullen zijn naar de burgers, komt zelfs met een werkgroep voor de verruiming van burgerparticipatie.
 
Maar hoe kan de Bewonersvereniging goed participeren,
- als zij onthouden wordt van voldoende informatie
- als zij niet als belanghebbende werd beschouwd,
- als pas na aandringen en pas op 30 september een afgedwongen gesprek met de wethouder plaats heeft,
- als op de gemeente website totaal niets vermeld staat; geen letter, geen tekening, niets 
- als over de MFA / de renovatie Plaszoom meer besloten dan openbare raadsvergaderingen zijn

Na een eerdere besloten vergadering op 1 juli moesten wij het doen met een summier persbericht zoals dat van 2 juli 2014. 
In dat persbericht wordt de voortvarende aanpak van het college geroemd en wordt vermeld dat de renovatie van Plaszoom uiterlijk begin 2015 afgerond zal zijn.
Die vermelding van ‘voortvarende aanpak’ is als misplaatst te beschouwen.
Naar nu blijkt zal het project niet begin 2015 afgerond zijn, maar zal er pas begin 2015 mee gestart kunnen worden.
De vertraging is uitermate frustrerend voor alle betrokkenen.

Tevens geeft het college hiermee een verontrustend signaal af naar de burgers.
Als het college zich met het project Plaszoom al zo verslikt heeft, hoe zal het dan uitpakken met al die ingrijpende zaken die op de gemeente afkomen, zoals bijvoorbeeld de zorgtaken.
Zijn er nu al niet veel inwoners bezorgd of het college in staat is om die zaken goed en tijdig te organiseren?
Naar aanleiding van de berichten over de vertraging van de renovatie van Plaszoom zal het er niet beter op worden.

Hopelijk is het college toch in staat om op adequate wijze die bezorgdheid weg te nemen.


J.Kesting, secretaris Bewonersvereniging Dorpscentrum

Comments