Nieuws op datum‎ > ‎

Ingezonden brief Bewonersvereniging over MFA Plaszoom

Geplaatst 11 jan 2015 08:15 door Bestuur BVDorpscentrum

Een grote kop in het gemeentenieuws van 7 januari jl.: 

            VOLGENDE STAP IN MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIE PLASZOOM.
Gevolgd door een artikel in het Noordhollands Dagblad: ‘Schot
in plan Wormerland’

 

De MFA in Plaszoom is belangrijk, de winkeliers en de renovatie van Plaszoom zijn minstens even belangrijk.
Doordat de MFA regelmatig de aandacht krijgt, lijken de winkeliers en de renovatie van het winkelcentrum Plaszoom veel minder belangrijk te zijn.
In onze ingezonden brief reageren we op het MFA gebeuren, maar benadrukken we eveneens  de belangen van de winkeliers.
Daarnaast uiten we ons ongenoegen over de vele besloten vergaderingen over de MFA Plaszoom.

In de komende raadsvergadering op 20 januari staat dit onderwerp niet op de openbare agenda.
Er is wel weer een korte besloten vergadering. Het onderwerp staat nooit vermeld, is geheim, krijgen wij dus niet te horen. Maar het moet welhaast over de MFA Plaszoom gaan, tenminste, als  deze coalitie / dit college enige voortgang in dit proces wil houden.  

Tekst van de ingezonden brief in het Noordhollands Dagblad van 10 januari 2015:

        MFA Plaszoom

‘Schot in plan Wormerland’ staat er in de krant (NHD, 7 januari).
Dat is een foute kop, als er hiermee bedoeld wordt dat er vaart gemaakt wordt met de MFA Plaszoom. Zijn het, symbolisch gezien, niet eerder schotten waarmee winkels dicht getimmerd moe(s)ten worden, omdat winkeliers het niet meer redden?

In een persbericht van 2 juli 2014 stond: ‘Dankzij de voortvarende aanpak van het college zijn de werkzaamheden uiterlijk begin 2015 afgerond’. Nu blijkt dat ze nog moeten beginnen.
Voortvarend? De correcte nautische term is dobberen; de winkeliers lopen averij op. Enkelen hebben al schipbreuk geleden; het is niet te hopen dat dit meerdere winkeliers overkomt.
Er was een goed plan voor een volwaardig MFA. Dat werd door de coalitie  in de ijskast gezet, het moest kleiner.
Het 10- jarige huurcontract zou een tekort opleveren van 270.000 euro. Dit kon niet volgens de coalitie, het was niet begroot, zou niet op te brengen zijn. Echter blijken wel 4 wethouders mogelijk (elk 75 procent ‘deeltijd’). In 4 jaar een extra kostenpost van 352.000 euro. Niet begroot, maar dat kan dan wel?
Deze coalitie van VVD, GL, CDA en PvdA heeft 1 jaar verspeeld met hun plan.
Dezelfde partijen hebben als ‘coalitie plus’ van 2004 tot maart 2010 al 6 jaren verspeeld met een onhaalbaar plan.
In totaal 7 jaar kostenverslindende plannenmakerij, met als gevolg 7 onnodige magere jaren voor de winkeliers.

En dan nu deze summiere berichtgeving in de krant. Dat kan ook niet anders. Onder verantwoordelijkheid van deze coalitie  zijn meer besloten dan openbare vergaderingen.
Voor meer informatie zie:
http://www.dorpscentrumwormer.nl/
Jan Kesting, secretaris Bewonersvereniging Dorpscentrum Wormer

Opmerking.  Onderschrift bij de foto van Plaszoom:
    Er zit geen 'vaart' in de plannen voor MFA Plaszoom, 'dobberen' is een beter woord, schrijft Jan Kesting 

Ter informatie ook de tekst van het artikel in het NHD van 7 januari 2015:
        ‘Schot in plan Wormerland’.
Wormer  De verwezenlijking van een multifunctionele accommodatie in winkelcentrum Plaszoom in Wormer is weer een stap dichterbij. De gemeente Wormerland meldt dat de onderhandelingen met Hoorne BV in een ‘vergevorderd stadium’ zijn. De gemeenteraad neemt waarschijnlijk begin dit jaar een besluit. Plan is dat bibliotheek, dienstencentrum en SCWO zich in de multifunctionele accommodatie vestigen. Plaszoom moet wel eerst   grondig worden vernieuwd en verbouwd.

Comments