Nieuws op datum‎ > ‎

Feestelijke opening van het dorpsplein en supermarkt.

Geplaatst 23 nov 2013 11:03 door Bestuur BVDorpscentrum   [ 27 nov 2013 11:29 bijgewerkt ]
Donderdag 21 november 2013: een gedenkwaardige dag voor de Bewonersvereniging.
Eerst in een notendop de ‘aanloop’ naar deze feestelijke bijeenkomst. 

In  2001 is een groep burgers gestart met het verweer tegen de ongewenste, grootstedelijke bouwplannen in het dorpscentrum. De eerste jaren nog plannen, die vrij snel weer verdwenen.
Tot in 2004 de ‘coalitie plus’ aan de slag ging.  De burgers mochten eerst nog kiezen uit drie varianten, te weten òf meer oppervlakte voor de MFA(Multi Functionele Accommodatie) òf meer woningen òf meer winkels. De burgers kozen voor de MFA variant.
Het zou echter niets uitgemaakt hebben welke variant zij gekozen zouden hebben. Het werd namelijk én meer vierkante meters voor de MFA én meer winkels én meer woningen. Met het megalomane, kolossale centrumplan ten gevolge.
Hiermee had de 'coalitie plus' haar werkwijze, haar gedrag naar de burgers duidelijk gemaakt.

 

Als voortzetting was in oktober 2006 in een tent op het dorpsplein een feestelijke bijeenkomst van de toenmalige projectwethouder Roos met Dekamarkt en Wormerwonen ter ondertekening van de intentieovereenkomst voor de bouw van het oude, grootschalige centrumplan.
Een feestelijke bijeenkomst voor hen en de ‘coalitie plus’ (Groen Links - Partij van de Arbeid - VVD - CDA). Niet voor ons. 
Wij, inmiddels optredend als Comité Leefbaar Dorpscentrum, zetten een bliksemactie op.  De vlaggetjesactie. Op elke vlag een gedicht waarin de verontrusting van de omwonenden werd verwoord. Deze gedichten werden als bundel met de titel “Roos’ syn droom en omwonenden nachtmerrie” aangeboden aan wethouder Roos en de overige betrokkenen.
Tevens grepen wij die gelegenheid aan om handtekeningen te verzamelen voor de aanvraag van een referendum tegen het gemeenteplan.

Het was de aanzet tot een jarenlange strijd met de toenmalige ‘coalitie plus’. Alle mogelijkheden werden aangegrepen om te voorkomen dat het kolossale ‘gemeenteplan’ gerealiseerd zou worden.
Zoals bijvoorbeeld: de presentatie van het kleinschalige Alternatieve Plan - een informatiestand op de braderie - de spandoeken met het alternatieve plan contra het gemeenteplan, die tijdenlang in privé tuinen hebben gestaan – het ‘koffie ochtendje’ op het, met vrachtwagens, afgebakende ‘pleintje’ - de maquettes, die ook op de markt gedemonstreerd werden – de oprichting van onze vereniging - de juridische acties - de flyer net voor de verkiezingen rondgedeeld; eigenlijk teveel om op te noemen.
Daarbij hebben wij altijd nagestreefd om de zaken op correcte wijze weer te geven, zowel wat betreft de toonzetting als met het feitenmateriaal. 

Buiten de leden van de Bewonersvereniging was ook iemand die op persoonlijke titel met goede en onderbouwde ideeën hier veel aan heeft bijgedragen.

Het heeft energie gevreten, tijd en geld, maar vooral ook emotie. Met het oude gemeenteplan zou immers het dorpscentrum en daarmee tevens onze leefomgeving ernstig aangetast worden.


Met al die inspanningen zijn we er in geslaagd om een politieke omwenteling te bewerkstelligen.
Door onze informatie heeft de Wormerlandse bevolking de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010  aangegrepen  als een referendum tegen het grootschalige, oude gemeenteplan en voor het kleinschalige Alternatieve Plan, zonder ondergrondse parkeergarage en met behoud van een groot plein.
De SP kwam zelfs met 3 zetels in de raad en VLW ging van 3 naar 6 zetels. De coalitie van deze partijen had als één van de belangrijkste punten de realisering van een kleinschaliger plan in het dorpscentrum.
Het is een harde, politieke strijd geworden.
Dankzij de wethouder/manager Hendriks die, met een zelfde gedrevenheid als wij, bleef doorgaan is het kleinschaliger gebouw met een ruim aandoend centrum tot stand gekomen.

Op donderdag 21 november 2013 was er net als 7 jaar geleden een feestelijke bijeenkomst, maar nu ook voor ons.

Wij zijn heel blij en erg opgelucht dat het kleinschalige gebouw gerealiseerd is.
Wij mogen daar best trots  op zijn, want door onze gezamenlijke inzet is dit gebouw mogelijk geworden.
Het resultaat van al die jaren van inspanning is dat nu iedereen met ons kan meegenieten van dit mooie en ruime dorpscentrum.


Er wordt beweerd, dat een gemeente zich identificeert door en met zijn centrum.
Ruimte, zó kenmerkend voor Wormerland, komt nu ook in het dorpscentrum tot uiting. 


Onderstaand een verwijzing naar websites voor meer informatie over de feestelijke opening.

Het openingswoord werd uitgesproken door een trotse wethouder Hendriks. De toespraak is als document bijgevoegd en ook, met foto, te zien op de website van Vereniging Liberaal Wormerland.
            http://www.liberaalwormerland.nl/81009580

Artikel op de website Wormerland
http://www.wormerland.nl/nieuws/2013/11/22/dorpsplein_en_supermarkt_in_wormer_officieel_geopend

Als derde tekst en fotoreportage op de SP website en van de blog van H. Mak
            http://wormerland.sp.nl/nieuws/2013/11/eerste-fase-dorpscentrum-geopend

            http://wormerland.sp.nl/blog/henk-mak/2013/11/eerste-fase-voltooid

 

Comments