Nieuws op datum‎ > ‎

Brief aan college van B&W Wormerland

Geplaatst 23 aug 2014 10:38 door Bestuur BVDorpscentrum   [ 23 aug 2014 10:44 bijgewerkt ]

Aan het College van Burgemeester en wethouders
Koetserstraat 3
1531 NX Wormer

 

Wormer, 20 augustus 2014 

 

Geacht college van Burgemeester en Wethouders,

 

Betreft: Communicatie over voortgang ontwikkeling Dorpscentrum Wormer / MFA in Plaszoom 


Tot maart 2010 bleken plannen voor het Dorpscentrum Wormer niet haalbaar te zijn.

De doorbraak kwam na de verkiezingen van maart 2010 toen de burgers van Wormerland kozen voor een kleinschaliger plan.


In openbare raadsvergaderingen werd veelvuldig de herinrichting van het Dorpscentrum Wormer besproken.
Er waren cluster overleggen met alle belanghebbende partijen.
Behalve het clusteroverleg hadden wij regelmatig contact met de verantwoordelijke wethouder. Ook was er goede samenwerking met de directie en uitvoerder bij de bouw en met de uitvoerder bij de inrichting van de openbare ruimte.

Dit was een prima werkwijze van zaken samen bespreken en samen doen, dus echte burgerparticipatie. Met als resultaat dat in november 2013 de eerste fase van het kleinschaligere plan werd gerealiseerd.

 

De directe voortzetting van de tweede fase werd onderbroken door de verkiezingen in maart 2014.
De nieuwe coalitie van VVD, GL, PvdA en CDA maakte bij aantreden kenbaar de huidige MFA-plannen te bevriezen. Alternatieven zouden onderzocht worden.
De omgevingsvergunning zou aangepast moeten worden met vertraging als gevolg.
Uiteraard respecteerden wij de verkiezingsuitslag en hoopten op een goede samenwerking met de nieuwe coalitie, temeer daar het coalitieakkoord aandacht besteedde aan nobele zaken als burgerparticipatie.

Helaas werden wij daarin teleurgesteld, want de Bewonersvereniging werd niet bij het overleg betrokken. Onze verzoeken om informatie kwamen niet verder dan een secretariaat en leverden enkel op ‘dat de wethouder nog met het dossier bezig is’.


De laatste raadsvergadering voor de zomervakantie was een besloten vergadering, waardoor wij ook hier niets over te horen kregen.

Op 2 juli volgde het persbericht: “Multi Functionele Accommodatie in Plaszoom”, dat vooral vragen opriep over het blijkbaar gereduceerde multi-functionele karakter (geen dorpstheater, bibliotheek mogelijk elders…).
Met meer ruimte voor burgerparticipatie, zoals overleg met de Bewonersvereniging, had dit soort onduidelijkheid voor de bevolking kunnen worden voorkomen.
                                                                      

Onderaan het persbericht was een opmerking voor de media dat zij meer info konden krijgen.
De Bewonersvereniging kreeg echter géén aanvullende informatie, onze secretaris kreeg op 8 juli telefonisch te horen:
    “ Pas als de zaken goed uitgewerkt zijn met de MFA partijen en de ontwikkelaar zal de Bewonersvereniging uitgenodigd         worden voor een gesprek met wethouder Fens”.
Dan is dus geen inspraak meer mogelijk, alles is dan al geregeld – geheel in tegenspraak met de door het college verkondigde goede burgerparticipatie.

 

Dit alles geeft aanleiding tot onze volgende vragen:

  • Waarom was de raadsvergadering op 1 juli een besloten bijeenkomst?

  • Waarom beschouwt het college de Bewonersvereniging niet als een betrokken partij?

  • Waarom hebben wij als belanghebbenden geen inspraak gekregen?

  • Bent u van plan om de Bewonersvereniging in het vervolg wel te betrekken bij de herinrichting van het Dorpscentrum?

Met de gevolgde werkwijze wekt u de indruk ons als belanghebbenden niet serieus te nemen en ervaren wij uw optreden als getuigend van weinig respect voor de leden van de Bewonersvereniging en hun inzet.

Dit lijkt in tegenspraak met uw coalitieakkoord met als titel:
“Iedereen doet mee. Iedereen spreekt mee”.
“De betrokkenheid van de burgers is belangrijk”.

De zaken die het college zo belangrijk vindt, zoals Burgerinitiatief, Burgerparticipatie, wijkgericht werken, dat doet de Bewonersvereniging al jaren.
Al vanaf 2001 hebben de leden en bestuur van de Bewonersvereniging zich intensief ingezet voor een Leefbaar Dorpscentrum.

Ondanks onze teleurstelling over de gang van zaken tot nu toe, gaan wij er van uit dat in de geest van de titel van het coalitieakkoord, de Bewonersvereniging bij de verdere herinrichting van het dorpscentrum betrokken zal worden.
Wij hebben altijd open gestaan voor goed overleg met alle betrokkenen en zullen dat blijven doen.

Uw schriftelijke reactie zien wij graag spoedig tegemoet.

 

Met vriendelijke groet, 

 

J.Kesting, secretaris Bewonersvereniging Dorpscentrum Wormer  

 

 

cc: Gemeenteraad van Wormerland

Comments