Multifunctionele accommodatie in Plaszoom

Multifunctionele accommodatie in Plaszoom

Met de verplaatsing van de weekmarkt en de supermarkten DekaMarkt en Vomar is de toeloop bij de winkels in het winkelcentrum Plaszoom sterk afgenomen. Het nieuwe college is van mening dat dit een onwenselijke situatie is en is daarom direct na haar aantreden voortvarend met de betrokken partijen, waaronder de winkeliers, in gesprek gegaan om te komen tot een oplossing.

Maatregelen op korte termijn

Op korte termijn wordt een aantal maatregelen doorgevoerd om de situatie te verbeteren. Zo is de ingang naar het winkelcentrum door eigenaar Hoorne B.V. inmiddels verplaatst naar de kant van het parkeerterrein. Verder wordt de opzet van de markt aangepast zodat de doorloop naar het winkelcentrum logischer wordt.

Renovatie winkelcentrum en komst MFA

Naast de maatregelen op korte termijn wordt het winkelcentrum Plaszoom nog dit jaar volledig gerenoveerd. Hierbij wordt ook de multifunctionele accommodatie (MFA) ondergebracht in het winkelcentrum. Het aangepaste plan met betrekking tot de renovatie van het winkelcentrum inclusief MFA is inmiddels goedgekeurd door de welstandcommissie. Dit betekent dat de gemeente kan overgaan tot het afgeven van een omgevingsvergunning waarna Hoorne B.V. kan starten met de renovatie. Het is de bedoeling dat de renovatie uiterlijk begin 2015 is afgerond. Hoewel de komst van de MFA in winkelcentrum Plaszoom zeker is, staat op dit moment nog niet exact vast welke MFA partijen gehuisvest worden in winkelcentrum Plaszoom. Het college is hierover nog in gesprek met de verschillende MFA partijen.

Met de maatregelen op korte termijn, de renovatie van het winkelcentrum Plaszoom en de komst van de MFA naar het centrum van Wormer verwacht het college dat de situatie voor de winkeliers in winkelcentrum Plaszoom zal verbeteren.

Persbericht  gemeente Wormerland 2 juli 2014

 

Comments