Nieuws 2009-2011‎ > ‎

Winst lokale partij in Wormerland bevestigt landelijke trend

Geplaatst 17 mei 2010 12:39 door Bestuur BVDorpscentrum
Het blijkt dat de verkiezingsuitslag in Wormerland deels overeenkomt met het landelijke beeld. In heel Nederland hebben ‘lokale’ partijen bij de gemeenteraadsverkiezingen veel zetels gewonnen en tevens gemiddeld over Nederland de meeste wethouders geleverd. Dat ging (landelijk) vooral ten koste van de PvdA en in Wormerland ook ten koste van GroenLinks.
 
Eind april had ongeveer 90 procent van de gemeenten een nieuw college. Bij elkaar hadden de lokale partijen 336 wethoudersposten en daarmee het grootste aandeel in de colleges. De PvdA ging van 375 naar 194 wethouders. Voor de verkiezingen had zij de meeste wethouders. De PvdA is nu zelfs ingehaald door VVD (nu 242) en het CDA (238) [Bron: Binnenlands Bestuur].
 
Coalitie
In Wormerland werden de grote winnaars, SP en VLW,  door de andere partijen bijna ‘gedwongen’ samen een college te vormen. De andere partijen vonden dat deze winnaars het eerst maar samen moesten proberen. Dit lukte goed en resulteerde in een coalitie-accoord. Dit accoord bevat op een aantal belangrijke punten harde afspraken. Op andere punten is ruimte gelaten voor de inbreng van de andere partijen en belanghebbenden.
 
Alternatief plan
De verkiezingsuitslag in Wormerland laat zich lezen als een soort referendum over de aanpak van het voormalige gemeentebestuur van enkele bouwprojecten en daarbij vooral de omgang met de wensen van de burgers. Die burgers hebben toch te vaak gemerkt dat hun klachten, zorgen en aanbevelingen wel aangehoord werden (‘inspraak’), maar dat daar vervolgens niets mee werd gedaan. Deze conclusie wordt door veel partijen onderschreven. Dit heeft gevolgen, vooral voor hoe het Dorpscentrum nu verder moet worden ontwikkeld.
De nieuwe coalitie SP-VLW heeft duidelijk gemaakt een alternatief plan te willen ontwikkelen, dat ook recht doet aan de wensen van de bewoners en de winkeliers.

SP-VLW willen daarbij, meer dan hun voorgangers, alle belanghebbenden daadwerkelijk gaan betrekken.
Bij de leden van de oude coalitie-plus is nu - na de verkiezingen - voortschrijdend inzicht merkbaar. Nu al kan genoteerd worden dat ook het CDA een alternatief plan wil. En de VVD, bij monde van raadslid Berkhout, erkent: “de communicatie met de burgers m.b.t. het centrumplan [onder de vorige coalitie] was slecht”.
 
De Bewonersvereniging wil zich, ook nu na de verkiezingen, blijven inzetten voor een alternatief plan en volgt met grote aandacht de ontwikkelingen. We zullen waar en wanneer nodig van ons laten horen om een goede ontwikkeling van het centrum te bevorderen.