Nieuws 2009-2011‎ > ‎

Verkiezingskoorts? Wethouder Roos smijt via de pers met modder naar raadslid

Geplaatst 22 okt 2009 05:42 door Bestuur BVDorpscentrum   [ 3 nov 2009 06:38 bijgewerkt ]
De heer Roos heeft besloten om niet weer (GroenLinks) wethouder te worden in een volgend college van B&W. Op de valreep doet hij opmerkelijke dingen: (1) een raadslid niet aanspreken waar dat hoort (in de Raad) maar via de pers, (2) onheuse vergelijkingen trekken met Wilders en (3) vergeetachtig worden over procedures en enquêteresultaten.
 
Communiceren via de pers & Onheuse vergelijking met Wilders
De heer Roos, (bijna voormalig) Groen Links wethouder van o.a.het Centrumplan / communicatie / financiën, reageert met een ingezonden brief op uitspraken van fractievoorzitter Hendriks van Liberaal Wormerland.  De heer Hendriks deed zijn uitspraken tijdens een raadsvergadering, wethouder Roos vervolgt echter de ‘communicatie’ in de krant (NHD, 19 okt 2009). Een foute manier van communiceren van de communicatie-wethouder en een manier van communiceren die door hemzelf voorheen sterk is veroordeeld.
Of is de heer Roos al op een bedenkelijke, laag bij de grondse manier met de verkiezingen bezig door Liberaal Wormerland in één adem met Wilders te noemen?
Wil deze wethouder namens Groen Links een flinke hoeveelheid mest / modder over raadslid Hendriks uitstorten?
 

Vergeetachtig - over centrumplan en ondergronds parkeren

Als verantwoordelijk wethouder moet hij er voor zorgen dat de publicaties in het Gemeentenieuws eerlijk en volledig zijn. Ten onrechte is al eens door de gemeente gepubliceerd  dat het Centrumplan uitsluitend op het terrein van de voormalige school gebouwd zou worden - het parkeerterrein zou dan onbebouwd blijven.

Zeer recentelijk – 23 september 2009 -  (gemeentelijke publicatie in de Zaankanter ) wordt over de voortgang van het Centrumplan geschreven, maar daarbij wordt de parkeervoorziening ‘vergeten’. Dit is natuurlijk een heikel punt. In enquêtes is namelijk duidelijk aangetoond, dat 80% van de inwoners van Wormer tegen ondergronds parkeren is.
Wethouder Roos is niet in staat tot overeenstemming te komen met de Vomar. Met als gevolg dat in het Centrumplan zelfs uitgegaan wordt van een tweelaagse ondergrondse parkeergarage.

 

Vergeetachtig - over lengte vergunningsprocedure

Wethouder Roos schrijft dat eerst de planologische procedures afgerond moeten worden voordat er gebouwd kan worden. In de krant vermeldt hij niet dat hij in een memo de verwachting uitspreekt dat de 2e fase bouwaanvraag zal doorlopen tot medio 2011. Het zal dus nog heel lang duren voor het Centrumplan (eventueel) gerealiseerd kan worden.

 

Vergeetachtig - over enquêteresultaten

Is de wethouder, samen met de overige leden van het college van B&W, en de raadsleden van de coalitie plus  (Groen Links, VVD, PvdA en CDA) niet uiterst naïef  bezig geweest?
In de gemeentelijke enquête van 2005 heeft de Wormer bevolking gekozen voor de zgn MFA variant, met bovengronds parkeren en met behoud van een groot plein.
Het alternatieve plan (een ontwerp van dhr van Aalst)  komt sterk overéén met dat MFA-model en werd als  Burgerinitiatief voorgedragen, maar zonder verder overleg afgewezen.
In dit alternatieve plan waren alle MFA faciliteiten, winkels, horeca opgenomen, met ruim voldoende parkeerplaatsen bovengronds; de toevoeging van appartementen had besproken kunnen worden. Deze appartementen hadden en kunnen ook in de directe nabijheid gerealiseerd worden.
Uit enquêtes is gebleken dat de meerderheid van de Wormer inwoners voor het alternatieve plan is. Het alternatieve plan  met alle MFA voorzieningen, winkels e.d. had er al kunnen staan als er op het oorspronkelijke voorstel verder doorontwikkeld was.
Dit alles dan zonder de risico’s (financieel, bouwproblemen) die aan het huidige gemeentelijke Centrumplan kleven. Zonder de enorme overlast die het realiseren van het gemeentelijke Centrumplan zal veroorzaken.

 

Het kan zoveel beter

Wethouder Roos had het allemaal zo anders, zo veel slimmer kunnen doen. Maar, dat kan nog steeds want: “Waar een wil is, is een weg”.

Wij willen in dit verband verwijzen naar een artikel in de krant van 14 oktober 2009, waarin wethouder Roos (Groen Links) en zijn collega’s Saelman (VVD) en Stuurman (PvdA) beloven dat de leden van het huidige college niet “over hun graf zullen regeren”. Wat mogen wij, inwoners van Wormer, daar van verwachten?  
 
Bijlagen bij dit bericht:
Deze bijlagen kunt u onder ' Attachments'  downloaden.
  1. 'Verkiezingskoorts' stukje in Noord-Hollands Dagblad, (NHD) met de genoemde opmerkingen van wethouder Peter Roos.
  2.  Ingezonden brief (24 okt 2009) van Dhr van Aalst te Wormer, als reactie op uitlatingen van wethouder Roos.
Ċ
Bestuur BVDorpscentrum,
3 nov 2009 06:37
Ċ
Bestuur BVDorpscentrum,
3 nov 2009 06:31