Nieuws 2009-2011‎ > ‎

Reactie op ingezonden brief van ex-wethouder in NHD

Geplaatst 16 jun 2010 01:13 door Bestuur BVDorpscentrum   [ 16 jun 2010 08:26 bijgewerkt ]
Reactie op de ingezonden brief in het NHD van 5 juni “Niet chic” van 'ene' Peter Roos uit Wormer.
Het lijkt erop dat deze ex-wethouder zijn wethoudersgram probeert te halen. Ondertekening met “Peter Roos, ex-wethouder Wormerland”, zou meer op zijn plaats zijn geweest. De ex-wethouder zei immers te staan voor helderheid en transparantie.

Zijn uitspraak dat de omwonenden mochten meepraten en suggesties mochten doen is inderdaad correct. Zijn bewering dat die suggesties in het plan zijn verwerkt is echter absoluut niet waar. Die ‘verwerking’ beperkte zich tot wat één der burgers op een inspraakavond noemde: “De keuze van de kleur van de tegels van de toiletten.”

De verkiezingsuitslag van 3 maart j.l. bevestigde de keuze van de burgers en daarmee het ongelijk van de ex-wethouder. De uitslag liet zich lezen als een referendum, waarbij de Wormerlandse bevolking zich duidelijk uitsprak voor een alternatief centrumplan.

Wij hopen dat zo spoedig mogelijk een alternatief plan ontwikkeld wordt om te komen tot een levendig en gezellig centrum in ons Dorp.
Daarom de oproep van de Bewonersvereniging Dorpscentrum aan alle betrokkenen om zich te richten naar de slogan:
”Werk mee aan het NACP /  Werk mee aan het Nieuw Alternatief Centrum Plan”.

Jan Kesting, secretaris Bewonersvereniging Dorpscentrum
 
Bijlagen: Brief van ex-wethouder Roos in NHD van 5 juni 2010, Brief van H. van der Snoek in NHD van 12 juni 2010 in reactie op brief van dhr Roos
Ċ
Bestuur BVDorpscentrum,
16 jun 2010 08:25
Ċ
Bestuur BVDorpscentrum,
16 jun 2010 08:25