Nieuws 2009-2011‎ > ‎

Protest-Actie: Kom Koffie Drinken op het 'Dorpsplein(tje)'

Geplaatst 29 sep 2009 12:32 door Roland Jansma   [ 14 okt 2009 01:14 bijgewerkt door Bestuur BVDorpscentrum ]
De leden en donateurs van de Bewonersvereniging Dorpscentrum en andere belangstellenden  werden voor zondag 27 september uitgenodigd om rond 10.30 uur gezamenlijk koffie te drinken op het door de gemeente bedachte ‘Dorpsplein(tje)’.
 
In de krant
In het Noordhollands Dagblad van 25 september 2009 werd deze bijeenkomst zo aangekondigd:
 
 Protestactie hart Wormer
VAN ONZE VERSLAGGEVER
WORMER
Bewonersvereniging Dorpscentrum houdt zondag een protestactie in het Wormer dorpshart.
Als het centrumplan van de gemeente doorgaat, blijft er weinig open ruimte over”, zegt secretaris Jan Kesting van bewonersvereniging. “De rest van de ruimte wordt volgebouwd."
Het 'overblijvende plein' wordt zondag afgebakend met een aantal vrachtwagens. ”Die zijn maar drie, vier meter hoog, maar we kunnen daarmee laten zien hoe het plein wordt ingesloten door het geplande veertien meter hoge gebouw."
Daarom nodigt de bewonersclub belangstellenden zondag uit voor een kopje koffie om 10.30 uur
 
Koffie-actie groot succes op zondagochtend
De ‘koffie actie’ werd een zeer geslaagde, gezellige bijeenkomst. Ruim 75 personen zijn op onze uitnodiging ingegaan. Met ca 30 stoelen bleek het plein al nagenoeg vol te zijn.
Eén van de kinderen merkte bij aankomst spontaan op: “Wat is dit een klein pleintje !”.
De Bewonersverenging had dat niet beter kunnen verwoorden.

Voor de bezoekers stond niet alleen koffie met een lekkere traktatie klaar, maar ook de maquettes van zowel het gemeenteplan als van het alternatieve plan konden (weer) bekeken en besproken worden. Ook de spandoeken spraken een duidelijke taal.

De foto’s geven een goed overzicht van het gebeuren (zie onder aan bericht). Al met al was het een zeer geslaagde actie.
 
Overlast & vandalisme
Aan de overkant van het plein hadden de avond en de nacht daarvoor andere ‘acties’ plaatsgevonden. Daar lagen de resten van een alweer gesloopte telefooncel, plus vele bierblikjes en ander afval.

Wij worden door de gemeente niet geïnformeerd over de maatregelen, die de gemeente al dan niet neemt om het vandalisme in het centrum tegen te gaan.  Wel merken de omwonenden dat de overlast in het centrum alleen maar toeneemt.
 
Nog meer overlast bij gemeenteplan
In het gemeenteplan is een aparte opgang voor een jongerensoos gepland. In brieven en bezwaarschriften gericht aan  B&W, spreken de Bewonersvereniging en individuele burgers hun angst uit dat rond die nieuwe ‘hangplek’ nog meer overlast voor de omwonenden zal gaan ontstaan. Daarom zou het beter zijn om de jongerensoos gewoon toegankelijk te maken via de hoofdingang van het gemeenteplan.

Het college van B&W wil dit niet onderkennen en toont daarmee een schrikbarend tekort aan inzicht.
 
Reportages in de krant van het evenement
Zie hiervoor ook de links onderaan deze pagina.
 
Foto-impressie
 

 
 Plein huidige sitatie. Ruimte, licht en bomen.  De drie vrachtwagens geven de lengte en breedte van het pleintje in het Gemeenteplan aan. In werkelijkheid zullen op de plek van de wagens 14 meter hoge muren verschijnen.
 
 
 Maquette van alternatief plan voor invulling centrum.  De uitnodiging aan de buurt.
 
 
 Tractatie voor bewoners  Voorbereiding van de 'koffie op het plein' - actie.
 
 
 Impressie van de koffieactie (1)  Impressie van de koffieactie (2)
 
 
 Impressie van de koffieactie (3)  Spandoek met impressie van gemeenteplan.
 
 
 Spandoek "DEKAter van Wormer"  Spandoek "DEKAt in de zak - geen boodschap aan"
 
 
 Spandoek "DEKA betaalt - DEKA bepaalt - B&W de poen - Weg is het GROEN"  Spandoek " Met Wormerwonen als kompaan - het centrum naar de maan"
 
 
 Spandoek: "ROOS houdt er mee op - CENTRUMPLAN een STROP ?!"

Kinderen op het pleintje. Geef ze de ruimte !!

Krijgen zij wel een verkeersveilig centrum? Wij vrezen het ergste met een P-garage op een kruising, gecombineerd met laad- en lospunt van de DEKA. Voorts een toenemende verkeersdrukte door het gemeenteplan: toenemende onveiligheid en luchtvervuiling.

Ċ
Bestuur BVDorpscentrum,
14 okt 2009 01:13
Ċ
Bestuur BVDorpscentrum,
13 okt 2009 12:04