Nieuws 2009-2011‎ > ‎

Prestatie afspraken - Oppositie weigert discussie

Geplaatst 28 jul 2011 06:31 door Bestuur BVDorpscentrum   [ 28 jul 2011 06:49 bijgewerkt ]
In de voorronde van de gemeenteraad op 19 juli 2011 stond het onderwerp op het programma:
Uitvoering prestatieafspraken met Wormer Wonen voor de periode 2011-2014”. Maar de oppositie wilde niet praten. 
 
In de voorronde van de gemeenteraad op 19 juli komen de oppositiepartijen (VVD, GL, PvdA en CDA) in de zogenoemde 1e termijn met een voorgekookte, gezamenlijke verklaring. Meteen wordt duidelijk dat er andere bedoelingen zijn. Zij gaan niet akkoord met het voorstel van B&W om het geld uit het Reserve Fonds Volkhuisvesting (ca   € 295.000) toe te wijzen aan Wormerwonen. Wethouder Hendriks stelde dat hiermee 8 extra sociale huurwoningen gerealiseerd kunnen worden.  De oppositie geeft aan niet met SP en VLW over dit voorstel te willen praten. Uiterst vreemd daar de voorronde juist bedoeld is om met elkaar te kunnen discussiëren.
 
De oppositiepartijen willen een debat tijdens de integrale raadsvergadering. In 2e termijn zeggen ze verder niets. Logisch dat de fracties van SP en VLW dat debat dan niet nodig vinden.

Het is dan zeer hypocriet dat de oppositie vervolgens met een motie komt waarin zij hun grote verbazing en afkeuring uitspreken over het feit dat de SP en VLW weigeren het debat inhoudelijk te voeren.

Ook is het opmerkelijk dat zij bezwaar maken over geld dat naar een woningbouwcorporatie gaat.
Immers in november 2007 kwam het vorige college (nu in de oppositie...) met het voorstel om uit ditzelfde fonds  € 265.000 ter beschikking te stellen aan een woningcorporatie voor de realisatie van 7 sociale huurwoningen in Jisp. Dit voorstel werd aangenomen. Per woning dus eenzelfde ‘subsidie’. Daarmee zijn in Jisp mooie, sociale huurwoningen gerealiseerd.
Je kunt je afvragen waar het de oppositiepartijen werkelijk om gaat, het algemeen belang of het zich afzetten tegen de coalitie van SP en VLW?
Bewonersvereniging Dorpscentrum Wormer