Nieuws 2009-2011‎ > ‎

Nieuwsbrief van 25 juni 2011 van de Bewonersvereniging

Geplaatst 7 jul 2011 01:48 door Bestuur BVDorpscentrum   [ 7 jul 2011 04:48 bijgewerkt ]
Betreft: Beroepsprocedure – verslag van de Regiezitting op woensdag 22 juni 2011 bij de Bestuursrechter te Haarlem
 
Beste leden, donateurs en belangstellenden,
Op 22 juni jl. vond de regiezitting plaats van ons beroep tegen vrijstelling en bouwvergunning voor het 'oude' centrumplan. Op een regiezitting is er geen sprake van het uitvoeren van het onderzoek voor een rechtzaak, maar informeert de rechter zich over de kwestie door alle belanghebbenden aan te horen.  Bestuursrechters die vroeg in een procedure met partijen de stand van zaken doorspreken, blijken vaker het geschil definitief op te lossen - zonder echte rechtszaak.  In de nieuwe politieke realiteit is voor het oude plan geen plaats meer, daarom lijken alle betrokken partijen er wel met elkaar uit te kunnen komen.
 
 AANWEZIG:  

 Bewonersvereniging:

 Mr Elmas (advocate), Jan Kesting (secretaris), Ton Hogenes (voorzitter)
 Gemeente:  wethouder Hendriks, mevr. Meijer en nog een ambtenaar,  plus advocaat.
 Hoorne BV (VOMAR):  dhr. van Elst plus advocate
 Wormer Wonen:  dhr. Krijnen plus advocaat
 
AFWEZIG:
Dreef Beheer (Deka) had gefaxt dat zij verhinderd waren. In de fax verwijzen zij naar de intentieovereenkomst om te komen tot een ontbinding van de op 9 april 2008 gesloten ontwikkelingsovereenkomst.
 
VERSLAG ZITTING:

De zitting begint met een korte inleiding door de rechter, hij wil wel geloven in een ‘win/win’ oplossing voor alle partijen.

Daarna geeft wethouder Hendriks een korte toelichting over de stand van zaken; hij wil voor
1 augustus de zaak definitief (positief) afgehandeld hebben.

Dhr. van Elst (Hoorne/Vomar): Het gaat hem ook om de tijdige ontbinding van de ontwikkelingsovereenkomst, dan zijn zij bereid hun (pro forma) bezwaar tegen de omgevingsvergunning van de Deka aan de Koetserstraat in te trekken.

 

Verwacht wordt dat ook het bezwaar van garage Groot wordt ingetrokken. Daarmee is er dan geen belemmering meer voor de Deka om zich te vestigen aan de Koetserstraat.

Dhr Krijnen (WormerWonen) wil zeker positief meewerken, maar verlangt wel compensatie van de gemeente voor de door hen gemaakte ontwikkelingskosten voor het oude plan. 

Onze advocate vat de uitslag als volgt samen:

Conform het besprokene ter zitting wordt het door de rechtbank uit te voeren onderzoek geschorst. De rechtbank bepaalt dat gemeente Wormerland voor 12 september 2011 aan de rechtbank de stand van zaken dient te berichten. Alsdan zal de rechtbank partijen vragen of zij hierin aanleiding zien om hun beroep in te trekken.

 

Wij zullen dus nog even geduld moeten hebben, voor we weten waar we aan toe zijn.


Volledigheidshalve is de brief van de rechtbank als bijlage bij dit bericht te vinden.

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens het bestuur van de Bewonersvereniging Dorpscentrum,

Jan Kesting, secretaris.

 
Ċ
Bestuur BVDorpscentrum,
7 jul 2011 03:15