Nieuws 2009-2011‎ > ‎

Nieuwsbrief juni 2010

Geplaatst 16 jun 2010 00:41 door Bestuur BVDorpscentrum   [ 16 jun 2010 00:46 bijgewerkt ]
Middels deze nieuwsbrief van juni 2010, willen wij u informeren over de stand van zaken met betrekking tot het zogenoemde ‘Centrumplan’. Deze nieuwsbrief is eerder in papieren vorm bij de leden van de Bewonersvereniging bezorgd.

Verkiezingsuitslag
De verkiezingsuitslag in Wormerland laat zich lezen als een soort referendum over de aanpak van het voormalige gemeentebestuur van enkele bouwprojecten en daarbij vooral de omgang met de wensen van de burgers. Die burgers hebben toch te vaak gemerkt dat hun klachten, zorgen en aanbevelingen wel aangehoord werden (‘inspraak’), maar dat daar vervolgens niets mee werd gedaan.

Coalitie
Na de verkiezingen hebben de coalitiebesprekingen plaatsgevonden. Na een algemeen oriënterende ronde gaven de ‘oude’ coalitie-plus partijen aan, dat de winnaars van de verkiezingen, SP en VLW, als eerste moesten gaan proberen een coalitie te vormen en een nieuw college. Aanvankelijk wilden de coalitie-partners er liever een derde partij bij betrekken, maar dat bleek uiteindelijk niet mogelijk.
Er is nu dus een coalitie van twee partijen: de SP met drie zetels en VLW met zes zetels. Het college bestaat uit twee wethouders, één van de SP (mevr. de Groot) en één van VLW (dhr. Hendriks) en de burgemeester.

De oppositie wordt gevormd door de ‘oude coalitie-plus’ partijen: CDA, GroenLinks, PvdA en de VVD, elk met twee zetels. De zetelverhouding in de raad is dus coalitie 9, oppositie 8.

Inmiddels is de nieuwe raad geïnstalleerd en ook het college is in functie.

Alternatief plan
De nieuwe coalitie SP-VLW heeft duidelijk gemaakt een alternatief plan te willen ontwikkelen, dat ook recht doet aan de wensen van de bewoners en de winkeliers.

Wij wachten met enig ongeduld af wanneer er duidelijkheid komt over het definitief afblazen van het ‘oude’ centrumplan. Volgens de coalitiepartijen zou dat snel na het installeren van de nieuwe raad gaan gebeuren. Vandaar ons ongeduld.
 
Beroepsprocedure - uitstel
Als het officieel ‘afblazen’ van het oude Centrumplan op korte termijn gebeurt, kunnen we afzien van het aankomende geding bij de bestuursrechter en ons gaan richten op een nieuw te ontwikkelen plan. Van onze advocate hebben we inmiddels bericht ontvangen dat de zaak gepland staat op 25 juni, maar uitstel is aangevraagd en toegezegd. We hopen maar dat de raad / het college tijdig het officiële besluit tot opzeggen van de oude overeenkomsten zal nemen, zodat de gang naar de rechter achterwege kan blijven. Dat zou ons veel energie en geld besparen.

Voortgang
Wij moeten nog even de politieke beslissingen afwachten.
Als Bewonersvereniging zullen we ons blijven inzetten voor een alternatief plan en met grote aandacht de ontwikkelingen volgen. We zullen waar en wanneer nodig van ons laten horen om een goede ontwikkeling van het centrum te bevorderen.

Met vriendelijke groet,

Jan Kesting, secretaris.