Nieuws 2009-2011‎ > ‎

Nieuwe oppositie weet zich geen houding te geven

Geplaatst 28 feb 2011 12:38 door Bestuur BVDorpscentrum   [ 1 mrt 2011 01:20 bijgewerkt ]
De oude coalitie-plus partijen (PvdA, GroenLinks, VVD en CDA) -  nu de oppositiepartijen - lukte het niet om op een redelijke termijn een nieuw dorpscentrum te realiseren dat de instemming van de bevolking had. Echter, met de nieuwe coalitie (SP en VLW) komt dit dorpscentrum met draagvlak onder de bevolking en de winkeliers in het centrum wel snel dichterbij.
 
Toch kreeg de wethouder van VLW in eerste instantie veel kritiek van de oppositiepartijen op zijn streven naar een ander plan voor het dorpscentrum.

 

Eerst werd beweerd dat de wethouder te veel op het kompas van de juristen van de Vomar voer. Hij moest een onafhankelijke advocaat in de arm nemen, zei de oppositie. Natuurlijk kwam die onafhankelijke advocaat er. Maar de ontwikkelingen betreffende de onderhandelingen met alle belanghebbenden kregen een minder openbaar karakter, juist op advies van die onafhankelijke advocaat. Toen vonden de oppositiepartijen weer dat ze te weinig informatie kregen. Als ze wel informatie kregen (toch wel regelmatig) wilden zij zich niet aan vertrouwelijkheid houden. Zij zochten de openbaarheid met halve waarheden en insinuaties.

 
Het veronachtzamen van de burgerparticipatie door die ‘oude coalitie-plus’ in de periode 2006 - begin 2010, was een schrijnend voorbeeld van eigen dunk. Zij wisten wel wat goed was voor ons dorp, daar was geen inspraak van de burger bij nodig. Zij zijn daarop bij de verkiezingen in 2010 flink op afgerekend. Men zou verwachten dat er door dit gevoelige verlies bij hen nu enig besef zou moeten doorbreken van hoe ze hier anders mee om moeten gaan, maar uit hun reacties blijkt dat ze niet veel geleerd hebben van de recente historie.

 

Onlangs (8 februari 2011) waren er de 'openbare beraadslagingen' in de voorronde van de raadsvergadering over de voortgang van het centrumplan. Hierbij kwamen de oppositiepartijen met vragen die zij zelf in het verleden nooit wenste te beantwoorden en verder met nogal ongenuanceerde kritiek op de wethouder van VLW. Hij diende zich volgens hen af te vragen of het centrum wel aantrekkelijk wordt met maar één supermarkt. Dat er mogelijk een Hema gaat komen, die voor een totaal ander assortiment dus aantrekkingskracht zorgt, ontgaat de oppositie kennelijk. Dat dit ook een invulling kan zijn van een vitaal centrum wil men niet zien. Dat de winkeliers van het centrum deze ontwikkeling graag zien ontgaat de raadsleden van de oppositie ook, zij vragen het zich in het openbaar af.
 
De termijn waarbinnen deze plannen nu gestalte krijgen is in de ogen van die oppositiepartijen te lang. Zij vergeten kennelijk heel snel, zij waren de afgelopen 8 jaar niet in staat een plan te presenteren dat voldoende draagvlak onder de inwoners van Wormer had en dat daardoor niet van de grond kwam. Terwijl de huidige coalitie in een jaar al veel verder is! Waarom niet eens positief meedenken/meewerken nu er een serieuze kans is dat het wel gaat lukken? Geef deze coalitie in ieder geval een reële kans. 
         

Oppositie voeren kan heel nuttig zijn en bijdragen aan betere besluitvorming, maar dan moet die wel constructief zijn en niet afbrekend. Wij wensen alle oppositiepartijen (PvdA, GroenLinks, VVD en CDA) veel wijsheid en begrip.

 

Dit zijn kanttekeningen bij de artikelen die de laatste weken in diverse kranten verschenen over de inrichting van het centrum van Wormer.
 
Positieve recensies
In veel publicaties in o.a. het NHD zijn positieve 'recensies' van de huidige ontwikkelingen rond het centrum van Wormer te lezen, waarbij het draagvlak onder winkeliers en bewoners valt op te merken. Hieronder een artikel uit de Actief dat net zo'n positief geluid laat horen.
Te downloaden / te lezen: krantenartikel uit de 'Actief' van Wormerland (editie 22 februari 2011) en tevens de column van Clovis in diezelfde editie van de Actief.
Comments