Nieuws 2009-2011‎ > ‎

Het Milieubeleidsplan - Loopt GroenLinks met molentjes?

Geplaatst 8 dec 2009 01:57 door Bestuur BVDorpscentrum
Iedere gemeente maakt tegenwoordig een zogenoemd Milieubeleidsplan, waarin staat wat gedaan zal worden op milieugebied.
GroenLinks in Wormerland heeft een aantal wensen m.b.t. tot het plan. Maar die mooie milieu-wensen lijken toch in tegenspraak te zijn met de plannen die ze met het Centrum hebben (= lekker volbouwen). Misschien dat die milieu-wensen vooral goed zijn als slogans voor de verkiezingen?
 
Hieronder wat van die GroenLinks-ideeën, natuurlijk aangevuld met ons commentaar.
 
Deze ideeën komen uit de reactie van GroenLinks op het concept-Milieubeleidsplan.
 
Idee 1 - Windmolens in de Molenbuurt
We lezen bijvoorbeeld:
"ad 3.1.4. Wat te denken van kleinstedelijke windturbines als landmark in de Molenbuurt? "
GroenLinks met kleine molentjes in de Molenwijk? Wie loopt hiermee / wie loopt hier warm voor? Kleine molens zijn toch onrendabel? Maar misschien wil wethouder Roos (GroenLinks) wel een windmolen in zijn achtertuin. Wel even overleggen met de buren!
 
"ad 4.5.1. Bovendien past de Donqi en de Pigo [red.: windmolens] uitstekend op de brandweerkazerne en/ of scholen. In Wormerland".
Heten de bedenkers bij GroenLinks soms Donquichote en Pipo?  De scholen, met daarop de appartementen zijn al hoog genoeg. Met molens erbovenop worden de gebouwen in het dorp nog hoger. Molens zorgen verder dag en nacht voor geluidshinder, niet aardig voor de appartementsbewoners.
Bovendien, molens in het vrije veld zijn minder onrendabel dan molens in bebouwde omgeving. Een mooie alternatieve locatie is te vinden naast de laatste huizen in Jisp op de weg naar Purmerend, naast de woning van ene Koelemeijer.
 
De 'Structuurvisie' versus de windmolens
De gemeente heeft ook een Structuurvisie, waarin staat wat de gemeente wil met de ruimtelijke ontwikkeling van Wormerland.  In de Structuurvisie staat toch duidelijk dat een terughoudend beleid voor windturbines gevoerd dient te worden. Leest GroenLinks wel de gemeentelijke documenten, waaraan ze zelf meegewerkt heeft? 
Zijn er weer 300 boeren, burgers en buitenlui met tractoren nodig om GroenLinks met zijn windmolenmanie tot de orde te roepen en tot de realiteit terug te brengen?
 
Idee 2 - Parkeergarage en geraniums tegen fijn stof
Het moet gezegd dat GroenLinks al eerder 'slimme' oplossingen heeft bedacht.
In de memo van 22 juni 2007 met  vragen van de raadsfracties m.b.t. het Centrumplan met de ondergrondse parkeergarage, is een deel van de tekst van GroenLinks als volgt:
De parkeergarage heeft ventilatie nodig en een daktuin (bij de ‘zorgwoningen’) kan bijdragen aan de opvang van fijnstof / uitstoot vanuit de garage”.  Kunt u het zich voorstellen? Een daktuintje met daarop 3 potten met geraniums om het fijnstof weg te vangen?
 
Idee 3 - Beperking betegeld oppervlak tuintjes
We lezen verder:
"ad 3.7.1: Er is op het ogenblik een tendens om steeds meer particuliere tuinen geheel of grotendeels te bestraten. Dat is een ongewenste ontwikkeling omdat daarmee het groene karakter van de openbare weg gaat verdwijnen.Bovendien worden door betegelde tuinen de inspanningen van het HHNK om voor voldoende waterberging te zorgen bemoeilijkt.
Is het mogelijk in het Bouwbesluit een maximumpercentage te stellen voor het betegelde perceeloppervlak, zoals dat ook geldt voor het bebouwde oppervlak?
" (onderstrepingen door redactie)
 
De verkiezingen naderen en GroenLinks begint ineens weer een beetje groenig uit te slaan.
Zeer hypocriet, daar GroenLinks onder aanvoering van haar wethouder Roos, iedere vrijkomende- binnendorpse- locatie ogenblikkelijk tot zogenoemde 'inbreilocatie' bombardeert. Deze plekken worden vervolgens volgebouwd, zonder zich te houden aan maximum percentages bebouwd oppervlak.
Een geruchtmakend voorbeeld is het Centrumplan, waarbij al het groen verdwijnt en een grauw gebouw de gehele ruimte gaat opvullen. Daar kunt u als burger met een paar tuintegeltjes niet tegen op!
 
De waterberging is ook al zo’n gotspe. GroenLinks maakt het nog erger dan een particulier met zijn tuin ooit zou kunnen. Bij het Centrumplan moet ook een deel van de sloot gedempt worden:  ‘De waterberging moet dan maar elders gecompenseerd worden’.
 
 
Bron: In het "Printpakket voorronde openbaar 8 december" is onderstaand document vermeld: 
"Reactie van GroenLinks op het Concept-Milieubeleidsplan". Te vinden onder aan deze pagina als bijlage onder "Attachments".
 
Ċ
Bestuur BVDorpscentrum,
8 dec 2009 02:56
Comments