Nieuws 2009-2011‎ > ‎

Het is weer zover... In de vakantie duwt de Gemeente de procedure erdoor!

Geplaatst 7 jul 2009 04:32 door Bestuur BVDorpscentrum   [ 10 jul 2009 01:23 bijgewerkt ]
De vakantieperiode breekt aan en juist net daarvoor neemt B&W van Wormerland weer een belangrijke beslissing over het toekomstige winkelcentrum, zoals we vorige jaren ook al meemaakten. Dit is een bekende truc om de burger buiten spel te zetten. De politici en ambtenaren gaan lekker op vakantie, maar in die zomerperiode moeten wij, burgers, eventueel bezwaren opstellen en indienen, c.q. beroep instellen (binnen 6 weken).

Commissie van Bezwaar: langzaam en oppervlakkig in haar oordeel
De Commissie van Bezwaar, ingesteld door de Gemeente, heeft er de maximale tijd (meer dan 3 maanden) voor uitgetrokken om tot hun uiterst oppervlakkige en zwak beargumenteerde advies te komen. Met name de bezwaren van bewoners (niet-ondernemers) zijn met weinig aandacht afgehandeld. De bezwaren van meer dan 200 mensen, zijn in ongeveer twee A4-tjes tekst terzijde geschoven.

Zwak verweer Gemeente - Toch een voor Gemeente gunstig advies
Tijdens de hoorzitting (op 24 februari 2009) stelden de commissieleden veel vragen aan de medewerkers van de verantwoordelijke vakafdeling van de gemeente en de door de gemeente ingehuurde ‘experts’. Op vele van die vragen moesten deze medewerkers het antwoord schuldig blijven of waren de wel gegeven antwoorden zeer oppervlakkig of niet ter zake doende.
Deze, nogal zwakke, vertoning heeft kennelijk geen invloed gehad op de meningsvorming van de Commissie en heeft geresulteerd in een voor B&W zeer gunstig advies.
Van de gefundeerde kritiek van de vele bezwaarmakers (218) is noch in het verslag, noch in het uitgebrachte advies van de bezwaarcommissie, nauwelijks iets terug te vinden.

Te weinig informatie - toch moeten wij binnen 6 weken reageren
De voor ons belangrijke gegevens, om te kunnen beoordelen of we al dan niet beroep zullen aantekenen en op welke gronden, zijn nog niet volledig beschikbaar gesteld door de gemeente/bezwaarcommissie terwijl de termijn van 6 weken reeds op 23 juni is ingegaan.
Waarom moeten wij in zo’n kort tijdsbestek (en vakanties) werken terwijl gemeente en bezwaarcommissie alle tijd nemen?

Bewonersvereniging Dorpscentrum Wormer

Bijlage: Persbericht van Gemeente Wormerland.

Ċ
Bestuur BVDorpscentrum,
7 jul 2009 04:36
Comments