Nieuws 2009-2011‎ > ‎

Grote opkomst hoorzitting Centrumplan op 23 juli 2008

Geplaatst 13 okt 2008 09:01 door Bestuur BVDorpscentrum   [ 13 okt 2008 09:11 bijgewerkt ]
Op 23 juli j.l. hield de gemeente Wormerland een hoorzitting over een aangevraagde vrijstelling, artikel 19 lid 2, van het bestemmingsplan Plaszoom West en de bouwaanvraag 1e fase voor het ‘centrumplan’. Op deze hoorzitting konden burgers hun eerder ingediende ‘zienswijzen’ nader toelichten.

Dat dit een zeer ongelegen moment was voor een dergelijke belangrijke hoorzitting werd door vele insprekers aangegeven. Het lijkt er op dat dit opzettelijk zo is gepland. Vele indieners van zienswijzen waren dan ook verhinderd door vakantie om van deze mogelijkheid gebruik te maken.

Van het gemeentebestuur was alleen Dhr. Stuurman aanwezig in zijn hoedanigheid als wethouder van Ruimtelijke Ordening, hij gaf aan dat hij de aangewezen vertegenwoordiger van B&W was omdat het een artikel 19 procedure betrof en dit onder zijn verantwoordelijkheid valt. Zijn verklaring voor deze planning kwam niet overtuigend over.

Verantwoordelijk wethouder afwezig
De voor het centrumplan verantwoordelijke wethouder (Dhr. Roos) was niet met vakantie, maar toch niet aanwezig. Dit werd door insprekers uitgelegd als het “Uit de wind houden van deze collega”, hetgeen de heer Stuurman niet ontkende. Ook de afwezigheid van de burgemeester vond men zwak, “Een beschamende vertoning”, merkte een inspreker op.

Aanvragers vrijstelling afwezig
Het geheel is nogal verwarrend doordat Dekamarkt (Dreef beheer) en Wormer Wonen eigenlijk de aanvraag van de gemeente hebben ingediend. Volgens de gangbare procedure zouden deze partijen op deze hoorzitting aanwezig behoren te zijn. Nadere informatie geeft aan dat de betreffende verantwoordelijke personen van Dreef beheer en van Wormer Wonen met vakantie waren, zij lieten zich ook niet vertegenwoordigen. Een vreemde gang van zaken.

Hoge opkomst insprekers
Onder de ongeveer 60 toehoorders waren enige ambtenaren en twee fractieleden van de Vereniging Liberaal Wormerland.

De aangemelde insprekers / indieners kregen de gelegenheid hun zienswijze toe te lichten in een gemoedelijke sfeer en telkens ondersteund door instemming vanuit het publiek. Vrijwel alle facetten van het plan kwamen aan de orde, soms op heel ludieke wijze.  Er werden ook een aantal gezichtspunten naar voren gebracht ten aanzien van Planschade en mogelijk optredende bouwschade.

Met de mededeling dat de gemeente eind september de insprekers / indieners zal berichten, over de beoordeling van de ingebrachte argumenten / overwegingen, sloot wethouder Stuurman deze hoorzitting af.

Ton Hogenes, voorzitter Bewonersvereniging Dorpscentrum

Comments