Nieuws 2009-2011‎ > ‎

Gemeente torpedeert Burgerinitiatief en Wijkbeheer

Geplaatst 10 jan 2009 06:48 door Bestuur BVDorpscentrum   [ 6 mrt 2009 02:34 bijgewerkt ]
Waarschijnlijk bang voor kritiek torpedeert de gemeente Wormer het door haar zelf geïntroduceerde 'Burgerinitiatief' en het 'Wijkbeheer'. Om ze in te ruilen voor een vrijblijvende wandeling met wat gesprekken met burgers.

Hieronder ziet u links het artikel in het Noordhollands Dagblad (NHD), met de uitspraken van Burgemeester Tange van Wormerland over deze zaken.

Rechts de reactie van onze secretaris op deze ontwikkelingen, zoals ook geplaatst in het NHD.


'Nieuwe aanpak' buurt en wijk in Wormerland
(NHD, 19 dec 2008)

WORMERLAND - Jaarlijks wil het college van b en w door de
wijken en buurten van Wormerland lopen. Echt zelf wandelen,
op een van tevoren wijkbreed bekendgemaakt tijdstip. "Inwoners
kunnen ons dan bij de buurtschouw zeggen wat hen niet zint
", vertelt burgemeester Peter Tange. "Dat noteren we, nemen we mee naar het gemeentehuis en komen dan terug met afspraken." Tange heeft dit liever
dan groepen wijkbeheer. ,,We moeten het niet gaan institutionaliseren."
De gemeenteraad moet deze aanpak nog goedkeuren.

Reactie van de Vereniging Dorpscentrum:
(in het NHD, 27 dec 2008)

Meelopers

Nieuwe aanpak buurt en wijk in Wormerland.
Nog niet zo gek lang geleden, heeft het college van B en W van Wormerland, met veel tam-tam het z.g. Burgerinitiatief en het Wijkbeheer geïntroduceerd. Dit alles met het doel om de burger veel meer bij de politiek en bij zijn wijk te betrekken.

Nou, dat heeft de Bewonersvereniging Dorpscentrum ervaren. Als Burgerinitiatief hebben wij een alternatief bouwplan voor het dorpscentrum ingediend; daar is niets mee gedaan. De bewonersvereniging wordt breed gesteund door de buurt. Op ons verzoek zijn er gesprekken geweest met de gemeente over het wijkbeheer, maar verder hebben wij geen respons van het college hierover gekregen (behalve dan dat zij ons verzoek om subsidie hebben afgewezen).

In de krant staat dat de burgemeester van dit wijkbeheer af wil. Het plan is eenmaal per jaar door een van tevoren aangegeven buurt te wandelen. De burger mag meelopen en eventueel zeggen wat hem niet zint in de wijk.

Het wijkbeheer is niet eens van de grond gekomen en het wordt door het college al de nek omgedraaid, bang als men is voor te veel inbreng van de burger. B en W wilden kennelijk alleen goede sier maken met het Burgerinitiatief en het Wijkbeheer, maar hoorden er toch te veel ongewenste kritiek. Géén kritiek, géén bemoeienis van de burger; meelopen mag.

JAN KESTING
secr. Bewonersvereniging Dorpscentrum Wormer