Nieuws 2009-2011‎ > ‎

De waarheid en teleurgesteld GroenLinks

Geplaatst 18 mrt 2010 14:26 door Bestuur BVDorpscentrum   [ 18 mrt 2010 14:38 bijgewerkt ]

De verkiezingen zijn voorbij en nu moeten alle partijen zich in het belang van de bewoners van Wormerland coöperatief opstellen om de uitdagingen aan te gaan waar de gemeente voor staat én recht te doen aan de mening van de bevolking. Zeker nu de verkiezingsuitslag van 3 maart 2010 zich laat lezen als het resultaat van een soort referendum; een feit dat door de meeste politieke partijen wordt erkend.

 

GroenLinks (GL) heeft blijkbaar nog moeite om met haar verlies om te gaan, getuige een recent  stukje op de GL-website.

 

Omdat dit en een ander stukje van GL wat onjuiste en negatieve uitspraken doet over onze Bewonersvereniging, zetten we die onjuistheden hieronder recht. Wij vinden het jammer dat dit nodig is. Wij moedigen iedereen aan open en eerlijk te communiceren en zich op de toekomst te richten.

 

1. Artikel van GL van 4 maart 2010, 20:15 uur, titel: “Ruk naar rechts in Wormerland”, gepubliceerd op naam van het bestuur van GroenLinks.

In dat artikel wordt door GroenLinks onvolledige en onjuiste voorlichting gegeven, we behandelen hieronder wat van hun uitspraken.

 
“Kind van de rekening zijn ook, zoals het er nu naar uitziet, de winkeliers, het sociaal-cultureel werk,  het dorpstheater, de bieb. Immers het nieuw gedachte dorpscentrum wordt niet gebouwd, als het aan VLW en SP ligt”. 

Dit is onjuist. De genoemde partijen en met name ook de Bewonersvereniging Dorpscentrum, hebben steeds duidelijk aangegeven wél voorstander te zijn van een plan in het dorpscentrum, maar wel een alternatief plan. Dit alternatieve plan met MFA, winkels, supermarkt en café, had er al (voor een groot gedeelte) kunnen staan als GroenLinks en haar coalitiegenoten niet zo halsstarrig waren geweest om niet naar de inwoners van Wormerland te willen luisteren.

 

De winkeliers hebben overigens in hun open brief aan het gemeentebestuur van 28 februari 2010 (zie ook het artikel op onze website) gesteld dat de gemeente – lees de partijen GroenLinks/PvdA/VVD – hen in de steek laat/negeert. Ook de winkeliers pleiten in hun stuk nadrukkelijk voor een aangepast plan.
 

“GroenLinks bedankt de kiezer die ondanks de anti-propaganda van VLW, SP en de bewonerscommissie Dorpscentrum, trouw is gebleven aan GroenLinks”.

Het is jammer dat GroenLinks zo slecht op de hoogte is van de positieve inbreng van burgers, dat zij de Bewonersvereniging Dorpscentrum als een commissie aanduidt.

De Bewonersvereniging Dorpscentrum heeft steeds goede informatie verschaft en met alle belanghebbenden gecommuniceerd. Ook in onze folder, net voor de verkiezingen verspreid, geven wij een correct overzicht van de (historische) gegevens. Het is jammer dat GroenLinks een ongefundeerd oordeel over onze informatievoorziening geeft.

 

Het zou GroenLinks gesierd hebben als ze de oorzaak van het verlies bij de verkiezingen bij zichzelf gezocht had en zou zoeken naar haar eigen tekortkomingen, in plaats van af te geven op de legale en correcte acties van inwoners, zoals die van de Bewonersvereniging Dorpscentrum.

 

In tegenstelling tot GroenLinks reageerde een andere verliezende partij bij de verkiezingen wel sportief door ons te complimenteren met ons ingetogen verslag over de verkiezingen. Zie deze link voor dat verslag.

 

2. Artikel van GL, van 28 februari 2010, 12:49 uur, vlak voor verkiezingen, titel: “Reactie van wethouder Roos op leugens” gepubliceerd op naam van ‘anoniem’.

In dit artikel van GroenLinks komt onze vereniging slechts zijdelings in beeld, maar bevat toch één beschuldiging aan ons adres:

 
“Ook de Bewonersvereniging Dorpscentrum probeert in een folder die de afgelopen dagen is verspreid, de mensen wijs te maken dat een raadsbesluit dat al jaren geleden is genomen en op basis waarvan overeenkomsten zijn afgesloten, zomaar kan worden teruggedraaid. Dat is niet het geval. Daarmee worden de bewoners willens en wetens op het verkeerde been gezet.”

Het zal GroenLinks toch ook bekend zijn dat het contract per 31 december 2009 beëindigd is. Los daarvan is het bij voortschrijdend inzicht altijd mogelijk anders te besluiten. En als ontwikkelende en investerende partijen nog steeds ‘iets met elkaar willen’, is er ruimte voor onderhandelingen richting een beter plan, dat beter aansluit bij wensen van inwoners en winkeliers van Wormer.

Als GroenLinks de Bewonersvereniging ervan beschuldigt de bewoners op het verkeerde been te zetten, dan moet zij dit wel met feiten aantonen.