Nieuws 2009-2011‎ > ‎

De Verkiezingsuitslag - Evaluatie door de Bewonersvereniging

Geplaatst 9 mrt 2010 00:58 door Bestuur BVDorpscentrum

Op 3 maart 2010 ging Wormerland naar de stembus. De verkiezingsuitslag is wel een ‘aardverschuiving’ genoemd. De Bewonersvereniging Dorpscentrum wenst alle partijen veel wijsheid en geduld bij de vorming van een nieuwe raad en een nieuw college. Er zijn de komende tijd belangrijke beslissingen te nemen. Het belang van de inwoners van Wormerland moet daarbij voorop staan. Wij hopen dat de nieuwe bestuurders, meer dan hun voorgangers, rekening zullen houden met wat er onder de Wormerlanders leeft.

De Bewonersvereniging zal de ontwikkelingen kritisch blijven volgen. Zoals altijd zijn wij bereid om mee te denken over een verstandige inrichting van ons Dorpscentrum en over andere zaken die van belang zijn voor de leefbaarheid binnen onze gemeente.

Evaluatie verkiezingsuitslag
De uitslag van de verkiezingen kende twee winnaars: Vereniging Liberaal Wormerland (VLW) kreeg zes zetels en de SP kreeg er drie. Daarbij is de SP ‘nieuw’ in onze gemeente. De ‘coalitie-plus’ verloor zetels: PvdA, GroenLinks, VVD en CDA moeten het nu ieder doen met twee zetels.

De opvallende verkiezingsuitslag laat zich lezen als een soort referendum over de aanpak van het voormalige gemeentebestuur van enkele bouwprojecten en daarbij vooral de omgang met de wensen van de burgers. Die burgers hebben toch te vaak gemerkt dat hun klachten en zorgen wel aangehoord werden (‘inspraak’), maar dat daar vervolgens niets mee werd gedaan. De omwonenden van het Weremere project en het Centrumplan kunnen daar over meepraten, maar daar zijn meer voorbeelden van.

Lokale thema’s – duidelijke keuzes
Op gemeenteniveau moeten verkiezingen gaan over lokale thema’s. Die lokale thema’s zijn bij de verkiezingen in onze gemeente van doorslaggevend belang geweest. Er was dit keer echt wat te kiezen. De keuzes zijn door sommige partijen zeer duidelijk op de agenda gezet.

In de krant ‘Aktief’ kon de kiezer een vergelijking van de meningen van alle partijen over een aantal kwesties vinden. De folders en interviews in de krant van o.a. VLW en SP benoemden expliciet een aantal Wormerse kwesties, zoals het volbouwen van het centrum door de coalitie-plus. De ondernemers in Plaszoom lieten van zich horen met een open brief gericht aan de coalitie-plus, met zorgen over hun toekomst in het centrum en een oproep tot beter overleg. Tenslotte waren er burgerinitiatieven, zoals spontane acties van burgers in het centrum en de al langer lopende activiteiten van de Bewonersvereniging Dorpscentrum. De Vereniging heeft in haar uitingen (website, folders, acties) vooral duidelijk gemaakt: 1) welke impact de plannen van de coalitie-plus met het centrum werkelijk heeft en 2) wat de meningen van de verschillende politieke partijen over die plannen zijn.

Rol van de Bewonersvereniging Dorpscentrum
Niemand houdt van verliezen en misschien dat sommige partijen daarom na de verkiezingen wat zure stukjes hebben geschreven op hun websites. In sommige van die stukjes wordt gesuggereerd dat onze Vereniging (grote) invloed zou hebben gehad op het stemgedrag van de Wormerlanders. Blijkbaar zijn de schrijvers van mening dat dit voldoende tegenwicht heeft geboden tegen de pr-inspanningen van de coalitie-plus, die ondermeer beschikte over een (gemeente)budget voor brochures, de gemeentewebsite en andere communicatiemiddelen.

In alle bescheidenheid kunnen we stellen dat wij, de vrijwilligers van de Bewonersvereniging Dorpscentrum, ons zeer ingespannen hebben om:
1) onze medeburgers zo goed mogelijk te informeren,
2) te overleggen met alle belanghebbenden en
3) wanneer nodig langs officiële weg onze rechten te verdedigen.

Wij vervullen deze taken al jaren en zullen dat in de komende jaren blijven doen. Daar kunt u op rekenen!