Nieuws 2009-2011‎ > ‎

Centrumplan 'gered' met oneigenlijk gebruik van 'IHP' gemeenschapsgeld

Geplaatst 22 dec 2009 06:51 door Bestuur BVDorpscentrum   [ 8 feb 2010 04:48 bijgewerkt ]
Er is afgesproken dat het Centrumplan budgettair neutraal gerealiseerd moet worden. Maar al in 2007 heeft men het plan 'gered' door er 350 duizend Euro gemeenschapsgeld tegen aan te gooien. Dit geld kwam uit het 'IHP', het 'Integraal Huisvestings Plan' voor de realisering van scholen, met name voor Neck.

Gevolg is wel dat er anno nu, 2009, creatief moet worden 'geboekhoud' om het 'IHP' van Neck rond te krijgen. Dekking moet nu o.a. uit de algemene reserves komen. Jammer voor de burgers in Neck, met 350.000 Euros zouden ze bijvoorbeeld betere sportaccommedaties kunnen krijgen - maar dat zit nu in het Centrumplan van Wormer.


Oneigenlijk gebruik 'IHP' gelden
De overheveling in 2007 van IHP-gelden was dus oneigenlijk en het Centrumplan is niet 'budgettair neutraal' gebleven. De Bewonersvereniging Dorpscentrum schreef destijds al dat dit een foute overheveling was, omdat dit geld voor toekomstige ontwikkelingen in Neck nodig zou zijn en dus gereserveerd moest blijven.

Inspreekmoment voor Bewonersvereniging
In de vergadering van de 'voorronde' van de raadsvergadering op 15 december 2009 stond het 'IHP Wijde Wormer (Neck)' op het programma. Reden voor ons om over dit onderwerp ‘in te spreken’ en zodoende onze mening kenbaar te maken. 
Update :
In de voorronde van de raadsvergadering d.d. 19 januari 2010 betreffende:  "Ontwikkel- en aanbestedingsbesluit IHP Wijde Wormer, bouw MFA in en de ontwikkeling van de dorpskern Neck" kwam de projecthouder - burgemeester Tange - nog even terug op de ingesproken teksten bij de voorronde van 15 december 2009 over dit onderwerp. Hij stelde dat dhr Kesting ten aanzien van de bestemming van de IHP gelden "een juiste analyse had gemaakt". Echter die 350.000 euro gaan toch niet terug naar Neck; ze blijven 'oneigenlijk' in het Centrumplan Wormer.
Hieronder kunt u de volledige inspreektekst lezen, die door onze secretaris Jan Kesting over dit thema op 15 december 2009 is uitgesproken.

Inspreektekst
 Inspreektekst van J.Kesting:
Voorronde raadsvergadering 15 december 2009 betreffende IHP Wijde Wormer (Neck)
.
       

Ik begin met het memoreren van een noodkreet. Een noodkreet van wethouder Roos.
De noodkreet van de projectwethouder Centrumplan, waarmee hij vraagt om 350.000 euro, want zo zei hij:
 “De haalbaarheid van het Centrumplan is in het geding.” 
Een probleem ontstond. De raad had al herhaaldelijk aangegeven dat het Centrumplan budgettair neutraal gerealiseerd moest worden. Dat was de afspraak. Dus moest een list bedacht worden.
Wethouder Roos, tevens beheerder van de financiën, kwam met het voorstel om dat bedrag uit de pot van het Integraal Huisvesting Plan (IHP) te halen.

Dhr Bijvoet (CDA) merkte terecht op, dat dit geld bestemd was voor het realiseren van scholen; dit geld moest gereserveerd blijven voor Neck. Dat was de afspraak.
Ook de Bewonersvereniging Dorpscentrum schreef dat de besteding van dit geld voor het Centrumplan ten koste zal gaan van de ontwikkelingen in Neck.
De eigen partij van wethouder Roos, Groen Links, vermeldde: “ Geen bezwaar te hebben als geld uit welzijnsachtige potten naar het Centrumplan werd geschoven”.

Vervolgens kwam de coalitie (GroenLinks, VVD en PvdA) tot het besluit dat die 350.000 euro van het IHP overgeheveld mocht worden naar het Centrumplan. Eufemistisch werd dit aangeduid als de ‘Bruidsschat”.
Dit neemt niet weg dat het besluit van de Coalitie Plus (de coalitie met meelopend CDA) dwars tegen de door henzelf opgelegde uitgangspunten ( ‘kostenneutraliteit’) is ingegaan.

Hoe je het wendt of keert, hoe het benoemd wordt, het feit was, het feit is en het feit blijft dat het Centrumplan niet budgettair neutraal is en derhalve aangepast behoort te worden. Een kleinere, Dorpse uitvoering. Bijvoorbeeld het Alternatieve Plan.

Het gevolg van de onttrekking van 350.000 euro uit het IHP is dat nu bij Neck op diverse manieren geld bijeen gebracht moet worden, zoals:
dekking uit de algemene reserve,
dekking moet gezocht worden in de kader nota van 2011.
Totaal ca 625.000 euro

Voor onze medeburgers in Neck is het zuur, dat die 350.000 euro van het IHP gebruikt wordt voor het gemeentelijke, grootstedelijke Centrumplan. De voorzieningen in Neck worden hierdoor beperkt; met die 350.000 euro zou bijvoorbeeld de sporthal groter uitgevoerd kunnen worden en zijn nog andere voorzieningen mogelijk.

Alhoewel MFA een toverwoord is in deze gemeente om vrijwel alles mogelijk te maken, spreek ik de wens uit dat het in Neck wel een dorpse bebouwing gaat worden.

Tot besluit, over het geschuif met gelden:
Het ‘budgettair neutraal’ van B&W en de Coalitie Plus betekent in de praktijk:
 “Uiteindelijk betaalt de burger toch”.

J.Kesting,
secretaris Bewonersvereniging Dorpscentrum


NB:
De overheveling van € 350.000 naar het Centrumplan was niet bedoeld als directe bijdrage in de werkelijke bouwkosten, maar hieruit zou 15 jaar lang jaarlijks ca. € 35.000 gegenereerd worden als extra bijdrage voor de huur aan één van de projectontwikkelaars.
In Wormerland is het dus mogelijk dat een projectontwikkelaar op een dergelijke wijze door de gemeente wordt ‘gesubsidieerd’.