Nieuws 2009-2011‎ > ‎

Burgerparticipatie - inspreekbeurt 'WBgW'

Geplaatst 9 jun 2011 00:53 door Bestuur BVDorpscentrum
In dit bericht de essentie van onze inspreekbeurt over het Wijk- en buurtgericht werken (WBgW) op 17 mei 2011. De inspreekbeurt werd verzorgd door onze voorzitter Ton Hogenes bij de betreffende voorronde van de raadsvergadering op die dag.
 
Samenvatting van de inspreekbeurt:
 
In de inspreektekst gaf Ton aan dat burgerparticipatie belangrijk is voor het goed functioneren van de politiek. Hij herhaalde nog eens dat onze Vereniging graag Plaszoom Oost wil vertegenwoordigen voor het zogenaamde 'Wijk- en Buurtgericht Werken' (WBgW).
 
Hij reageerde verder vooral op de bespreking van dit onderwerp in de voorronde van 8 februari 2011. Er waren toen positieve geluiden, maar ook negatieve over het 'WBgW'.
Ton vertelde dat met name de reactie van de PvdA, bij monde van mevrouw Bonn, er in negatieve zin uit sprong.
 
Zij zei namelijk dat "Als gevolg van een paar handtekeningen acties van enkele schreeuwers" het 'prachtige centrumplan' was teruggedraaid. Ze gaf zelf daarbij aan weinig van het oude centrumplan af te weten en dat bleek dan ook duidelijk met zo’n opmerking. Het is wel duidelijk waarom de PvdA zetels heeft verloren...
 
Verder ging Ton in op meer voorbeelden van zulke ongelukkige uitspraken van mevrouw Bonn en het niet respectvol behandelen door sommige partijen van burgers en mogelijk ook kiezers.
 
Voorts stelde Ton vast dat de PvdA niet betrokken wil worden bij het ontwikkelen van beleid voor burgerparticipatie en dat naar het College wil afschuiven. Altijd makkelijk om comfortabel achterover te leunen en dan kritiek te uiten op anderen die het werk doen...
 
Tenslotte merkte Ton op, dat de gepubliceerde 'Koerswijzer WBgW' wel een fraai en kleurrijk document is, maar niet echt duidelijkheid geeft. Het geeft bijvoorbeeld in de grafiekjes geen inzicht in de omvang van verschillende raadsfracties, zodat niet duidelijk is of een bepaalde visie op een meerderheid kan rekenen.
Ċ
Bestuur BVDorpscentrum,
9 jun 2011 00:58