Nieuws 2009-2011‎ > ‎

Bewoners zijn wethouder dankbaar - op naar een beter plan

Geplaatst 1 aug 2011 04:50 door Bestuur BVDorpscentrum   [ 1 aug 2011 05:56 bijgewerkt ]
Onlangs werd de ontbindingsovereenkomst getekend tussen de Gemeente, DEKA en Wormerwonen. Hiermee komen VLW en SP hun verkiezingsbelofte na en is het plan van de vorige coalitie (nu oppositie: VVD, GL, PvdA en CDA) geheel van de baan. De bewoners van Wormer uitten hun dankbaarheid met een groot spandoek.
 
Met de ondertekening van de ‘ontbindingsovereenkomst’ en het intrekken van de bouwvergunning 1e fase, kan een nieuwe start gemaakt worden met de invulling van een goed centrumplan voor Wormer. Dit keer een plan dat, naar wij verwachten, wel op de instemming van het merendeel van de Wormerlanders kan rekenen!
 
Dit verheugende nieuws was voor de Bewonersvereniging reden om de vlag en een aangepast spandoek uit te hangen.
Op het spandoek wordt met name de wethouder Hendriks bedankt, die de ombuiging van de centrumplannen in zijn portefeuille heeft.
 
Hendriks (van VLW) wordt door enthousiaste dorpsbewoners bedankt
voor zijn inzet om het oude 'gemeenteplan' van PvdA, GL en VVD
van tafel te krijgen en in harmonie met alle belanghebbenden naar
een betere oplossing toe te werken.
 
Korte terugblik.
De oude 'coalitie-plus' partijen (PvdA, GroenLinks, VVD en CDA) - nu optredend als de Verenigde Oppositie Partijen - lukte het niet om op een redelijke termijn een nieuw dorpscentrum te realiseren dat de instemming van de bevolking had. Echter, met de nieuwe coalitie (SP en VLW) komt dit dorpscentrum met draagvlak onder de bevolking en de winkeliers in het centrum wel snel dichterbij, zeker nu na realisatie van de ontbindingsovereenkomst.
 
Toch kreeg de wethouder van VLW in de afgelopen tijd veel onterechte en ongenuanceerde kritiek van de oppositiepartijen op zijn streven naar een ander plan voor het dorpscentrum. 
  • Eerst werd beweerd dat de wethouder te veel op het kompas van de juristen van de Vomar voer. Hij moest een onafhankelijke advocaat in de arm nemen, zei de oppositie. Natuurlijk kwam die onafhankelijke advocaat er. Maar de ontwikkelingen betreffende de onderhandelingen met alle belanghebbenden kregen een minder openbaar karakter, juist op advies van die onafhankelijke advocaat. Toen vonden de oppositiepartijen weer dat ze te weinig informatie kregen. Als ze wel informatie kregen (toch wel regelmatig) wilden zij zich niet aan vertrouwelijkheid houden. Zij zochten de openbaarheid met halve waarheden en insinuaties.
  • Het veronachtzamen van de burgerparticipatie door die ‘oude coalitie-plus’ (PvdA, GL, VVD en CDA) in de periode 2006 - begin 2010, was een schrijnend voorbeeld van eigen dunk. Zij wisten wel wat goed was voor ons dorp, daar was geen inspraak van de burger bij nodig. Zij zijn daarop bij de verkiezingen in 2010 flink op afgerekend. Men zou verwachten dat er door dit gevoelige verlies bij hen nu enig besef zou moeten doorbreken van hoe ze hier anders mee om moeten gaan, maar uit hun reacties blijkt dat ze niet veel geleerd hebben van de recente historie.
  • Er waren vele 'openbare beraadslagingen' in de voorronde van de raadsvergadering over de voortgang van het centrumplan. Hierbij kwamen de oppositiepartijen met vragen die zij zelf in het verleden nooit wenste te beantwoorden en verder met nogal ongenuanceerde kritiek op de wethouder van VLW. Hij diende zich volgens hen af te vragen of het centrum wel aantrekkelijk wordt met maar één supermarkt. Dat er een Hema gaat komen, die voor een totaal ander assortiment dus aantrekkingskracht zorgt, ontgaat de oppositie kennelijk. Dat dit ook een invulling kan zijn van een vitaal centrum wil men niet zien. Dat de winkeliers van het centrum deze ontwikkeling graag zien ontgaat de raadsleden van de oppositie ook, zij vragen het zich in het openbaar af.
  • De termijn waarbinnen de nieuwe plannen nu gestalte krijgen is in de ogen van die oppositiepartijen te lang. Zij vergeten kennelijk heel snel, zij waren de afgelopen 8 jaar niet in staat een plan te presenteren dat voldoende draagvlak onder de inwoners van Wormer had en dat daardoor niet van de grond kwam. Terwijl de huidige coalitie al veel verder is! Waarom niet eens positief meedenken/meewerken nu er een serieuze kans is dat het wel gaat lukken? Geef deze coalitie in ieder geval een reële kans.
Graag constructief oppositie voeren
Oppositie voeren kan heel nuttig zijn en bijdragen aan betere besluitvorming, maar dan moet die wel constructief zijn en niet afbrekend.
Wij wensen alle oppositiepartijen (PvdA, GroenLinks, VVD en CDA) veel wijsheid en begrip.
Wij spreken dan ook de verwachting uit dat zij zich in het belang van Wormerland positief zullen opstellen en daadwerkelijk willen meewerken aan de totstandkoming van een nieuw dorps Dorpscentrum.