Nieuws 2009-2011‎ > ‎

Bewoners informeren voor verkiezingen met maquettes op de markt

Geplaatst 2 mrt 2010 12:17 door Bestuur BVDorpscentrum   [ 3 mrt 2010 07:11 bijgewerkt ]
Op vrijdagmorgen 19 februari 2010 stonden er op een marktkraam in Wormer twee maquettes uitgestald. Met daarbij centrumbewoners, leden van de Bewonersvereniging. Zij gaven zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 uitleg aan de kiezers. Dit om te compenseren voor de soms misleidende informatie van bepaalde partijen over het Centrumplan van Wormer.
 
Misleidende 3D-impressies
De Coalitie plus - dat is PvdA, GroenLinks en VVD en meelopend CDA - zijn voorstander van het grootstedelijke, gemeentelijke centrumplan. Onder verantwoordelijkheid van deze partijen heeft de architect het definitieve ontwerp gepresenteerd in een boekje met 3D impressies. Deze impressies zijn misleidend.  Alles wordt te mooi en te ruim voorgespiegeld. In het boekje wordt het pleintje ‘vergroot’ door de kruising Faunastraat / Talingstraat bij het pleintje te betrekken; tuinen worden onterecht bij de openbare ruimte getrokken.

Als burger verwacht je objectieve dus eerlijke voorlichting van B&W en van de gemeenteraad; dat is niet gebeurd.
 
Bewoners presenteerden een betrouwbare maquette van het gemeentelijk plan
Als tegenhanger voor die misleidende 3D impressies die het gemeentebestuur gebruikt, heeft de Bewonersvereniging een waarheidsgetrouwe maquette van het gemeentelijke centrumplan gemaakt. Helemaal volgens de officiële tekeningen met schaal 1:125.

Het is een bekend feit, dat veel mensen moeite hebben om een (technische) bouwtekening te lezen. Met de maquette wordt de totale bebouwing van het centrum veel inzichtelijker gemaakt. Zo kan de burger een indruk krijgen hoe het gebouw er werkelijk uit zal gaan zien en wat de negatieve invloed hiervan zal zijn op het dorpscentrum.
 
De gemeente is overduidelijk in gebreke gebleven. De gemeente had een maquette moeten maken, omdat dat de enige manier is om de burgers op een objectieve, eerlijke manier te informeren.
 
 
 
Opbouw van de stand. Foto van Webregio van beide maquettes.
 
Maquete van een alternatief plan - ter vergelijking met gemeentelijk centrumplan
Naast de maquette van het gemeenteplan hadden de bewoners ter vergelijking de maquette van het dorpse Alternatieve Plan opgesteld. Het plan dat door de Vereniging Liberaal Wormerland en de SP wordt ondersteund.
 
Ondanks de weersomstandigheden was het druk bij de kraam van de bewoners. Werd er goed gepraat over de plannen. Wederom werd – net als bij de Burgerraadpleging – overduidelijk de voorkeur uitgesproken voor het Alternatieve Plan. Men was geschrokken van de massaliteit ven het gemeenteplan en het gebrek aan openbare ruimte daarin.
 
Kraam van het CDA
Naast de kraam van de bewoners stond het CDA. Bij gebrek aan belangstelling zijn zij vroeg vertrokken. Het enige wat overbleef was een luchtballonnetje (zie foto). Bij de kraam van het CDA  (en ook in de krant ‘Aktief’) werd het gedraai van het CDA duidelijk gemaakt. Zij beweren nu tegen het centrumplan met tweelaagse parkeergarage te zijn. In de gemeenteraad van 3 juli 2007 hebben zij echter toch duidelijk voor het centrumplan gestemd.
Wordt het luchtballonnetje opgelaten of doorgeprikt? (zie foto)

 
 
 
De stand van het CDA. Het balonnetje van het CDA dat na hun vertrek eenzaam achter bleef.