Links

Links naar blogs en sites van burgerinitiatieven

 Links
Vereniging van bewoners rond bouwproject Weremere (school en appartementen plus ondergrondse parkeergarage. In Wormer.
 Bewonersvereninging Dorpscentrum te Wormer, volgt plannen van gemeente in centrum, met o.a. tweelaagse ondergrondse parkeergarage. Aandacht voor risico's en andere aspecten. Dossier.
 Weblog over centrumplan Wormer van dhr Sombroek, met accurate 3D-voorstellingen van toekomstige situatie.
 Wormersgroen, tot behoud van groen en ruimte in Wormer.
 Startpagina Wormer met info over Wormer
 Startpagina Zaanse Politiek
 Handboek Vereniging Milieudefensie voor actievoeren m.b.t. de ruimtelijke ordening. Info over de politieke weg, en enige info over de juridische weg. Veel nuttige tips.
 www.milieuhulp.nl, een site met detailinformatie over hoe langs juridische weg ongewenste plannen tegen te gaan. Ingedeeld naar 8 thema's. Kies voor thema 'Ruimte' als het om ongewenste bouwplannen gaat. Voorbeelden van in te dienen documenten etc.

Links naar sites van overheidsinstanties

 Link
 Gemeente Wormerland
 Gemeente.nu, site met nieuws van gemeenten
 Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), dienstverlening voor gemeenten, platform voor overleg, belangenbehartiging bij andere overheden, info regelgeving.
 Overheid.nl De site waar alle info van/over de overheid gezocht kan worden.
 wetten.overheid.nl De meest recente wetgeving volledig doorzoekbaar.
 Bestuursrechter op rechtspraak.nl, Bij conflict tussen overheid en burger gaat men naar de bestuursrechter. Hier info over de procedures.
Comments