Foto impressie van de bebouwing op vlek A - augustus 2013

Foto impressie van de bebouwing op vlek A - augustus 2013

De voortgang van de bouw oogt misschien wat minder spectaculair dan in de voorgaande weken, maar in en aan het gebouw is, ook tijdens de bouwvak, het nodige werk verricht.

Bijgevoegd zijn enige foto’s genomen vanaf12 augustus.

                      1)   2013 08 12 – de eerste delen van de binnengevel Faunastraat gereed

2)     2013 08 17 – doorkijkje vanaf de waterkant (noord) naar de Faunastraat

3)     2013 08 17 – trappenhuis, gezien vanaf de waterkant (noord)

4)     2013 08 20 – trappenhuis, gezien vanaf noordkant met een deel van de kozijnen voor de glaspanelen

5)     2013 08 23 – gevel Faunastraat, voor een deel al met metselwerk.
   Van links naar rechts: vier openingen. In de eerste twee komen overheaddeuren; de derde en vierde  worden raampartijen.
   Rechtsonder is zichtbaar dat men ook bezig is met de herinrichting van de openbare ruimte

6)     2013 08 23- detailopname laat zien hoe de hemelwaterafvoer wordt weggewerkt.
   De vierkante pijpjes dienen als nood overstort van het parkeerdek, in het geval de regenpijpen onverhoeds verstopt   zouden zijn

ą
Bestuur BVDorpscentrum,
25 aug 2013 11:36
ą
Bestuur BVDorpscentrum,
25 aug 2013 11:37
ą
Bestuur BVDorpscentrum,
25 aug 2013 11:38
Comments