Doelstelling en aanpak

De vereniging 'Bewonersvereniging Dorpscentrum' te Wormer spant zich in voor de leefbaarheid van het dorpscentrum - met de nadruk op het realiseren van een fraai, goed en leefbaar dorpscentrum.
  • Het belangrijkste project van de vereniging is het kritisch volgen van de plannen van de Gemeente met ons centrum, het Centrumplan.
  • Waar mogelijk onderneemt de vereniging actie ter bescherming van de belangen van de omwonenden in het bijzonder en de leefbaarheid in Wormer in het algemeen.

Aanpak om deze doelstelling te bereiken:

  • Communicatie met en voorlichting aan onze leden en andere medeburgers;
  • Communicatie met Gemeentebestuur en andere belanghebbenden zoals investeerders en winkeliers;
  • Speciale acties om bepaalde zaken duidelijk te maken;
  • Procedurele en juridische trajecten.

Juridische bijstand

De vereniging wordt bijgestaan door een jurist. Dit is relatief kostbaar maar noodzakelijk om de belangen van de leden goed te behartigen. De leden betalen contributie om dit mogelijk te maken. Ook donateurs en sponsors ondersteunen ons werk.

Wilt u helpen Wormer leefbaar te houden?

De vereniging draait op de inzet en de kennis van vrijwilligers met uiteenlopende achtergrond en deskundigheid. Deze vrijwilligers zijn binnen en buiten het bestuur van de Vereniging actief. Maar meer ondersteuning van anderen met deskundigheid op juridisch, bouwkundig of ander gebied is welkom.
Meldt u aan als lid en/of vrijwilliger of donateur via één van de leden van het bestuur.