Wat er moet gebeuren

[Gearchiveerde informatie - 2006-2010]

De 'Bewonersvereniging Dorpscentrum' te Wormer, is niet tegen een herinrichting van het centrum, voor zover dat een verbetering is van de huidige situatie. Maar het 'Centrumplan' dat het college 2006- maart 2010 van Gemeente Wormerland had gepresenteerd had teveel nadelen en risico's.

Daarom willen wij een Alternatief Plan. Gelukkig wil de nieuwe coalitie in de raad (VLW en SP) dat ook. Zij hebben met betrokkenen overeengekomen een andere inrichting van het centrum te realiseren, die recht doet aan de verkiezingsbeloften en tevens de marktpartijen niet tekort doet.

De Vereniging heeft eerder het alternatieve Centrumplan van een omwonende (dhr van Aalst) gepresenteerd, als aanzet tot een discussie over de invulling van het centrum. Het alternatieve plan bood ruimte aan een dorpsplein, veel bomen en voldoende winkelruimte. Maar de coalitie 2006-maart 2010 deed daar niets mee. Toch bleef de Bewonersvereniging meedenken en bleef in overleg met alle belanghebbenden.

De invulling van ons centrum is een zaak van ons allemaal. Een zo drastische verandering van Wormer vereist de instemming van de bevolking.

Hieronder een opsomming van noodzakelijke acties.
 • Herziening van het Centrumplan (1). Beter nu wijzigingen aanbrengen dan later treuren...
  ...over een 90 meter lange en 14 meter hoge kolos in ons dorpscentrum. Dat Centrumplan 2006-2010 is gelukkig papier gebleven. Herziening moet nu met deelname van bewoners en winkeliers gebeuren. Het plan moet lucht, ruimte en groen bieden, passend bij het dorpse karakter van Wormer. Het plan moet passen bij de schaal van de huidige bebouwing.
 • Herziening van het Centrumplan (2). Bij de herziening moet rekening gehouden worden met de bestaande winkels,
  ...het lijkt erop dat de nieuwe plannen hieraan tegemoet komen. We zullen het kritisch blijven volgen.
 • Evaluatie van de voorgestelde bouwmethode nodig.
  Zeker bij bouwen van parkeergarages in slappe ondergrond is beoordeling door externe deskundigen geen overbodige luxe. Maar nu lijkt er geen sprake te zijn van een diepe ondergrondse garage. Mocht er toch nog een ondergrondse garage gepland worden, dan is het zaak de vraagstelling van het onderzoek en de keuze van de deskundigen, af te stemmen met de bewoners. Dit is om teleurstelling achteraf te voorkomen.
  Maar bij huidige herziening van het Centrumplan, lijkt die ondergrondse garage niet meer nodig!
 • Verbetering van financiële garanties / verzekeringen nodig.
  In relatie tot ingrijpende bouwactiviteiten (parkeergarage, bouwverkeer) is er in periode 2006-2010 tussen gemeente en investeerders afgesproken een zogenoemde CAR-verzekering af te sluiten. Deze dekt alle schade tijdens de bouwfase, maar biedt geen dekking na oplevering van het gebouw. Maar ook na afronding van de bouw kan er gevolgschade aan de omliggende woningen aan het licht komen. Dit moet ook volledig gedekt worden. Ook bij nieuwe plannen moeten we alert blijven.
 • Volledig beheersplan nodig ter beperking van de risico's tijdens de bouw.
  De gemeente zal het toezicht op de bouw waarschijnlijk aan een ingenieursbureau uitbesteden. Met de bewoners moet overlegd worden over:
  • De inhoud van dat toezicht, wat wordt periodiek gecontroleerd, hoe vaak en hoe?
  • Wie is waarvoor verantwoordelijk / aansprakelijk tijdens de bouw en als er wat mis gaat,
  • Lijst van risico's, voor ieder risico een aanpak om dat risico te beperken, en vaststelling voor wie bepaalde acties zijn,
  • Regeling toezicht en acties in 'daluren' zoals nacht en weekeinde. Soms is direct ingrijpen noodzakelijk (lek in damwand) en dat moet geregeld zijn.
 • Schouw van huizen van de omwonenden door onafhankelijke partij nodig.
  In relatie tot ingrijpende bouwactiviteiten (parkeergarage, bouwverkeer) was in de plannen voorzien in een 'schouw' in opdracht van de bouwer. Bij een 'schouw' wordt de toestand van uw woning vastgesteld, zoals die nu is. Foto's van scheuren en dergelijke worden in een rapport vastgelegd. Maar de bewoners zijn meer gebaat bij een onafhankelijke partij. Wij denken dat een schouw, die geregeld wordt via de 'Vereniging Eigen Huis', een betere optie is. Indien er sprake zou zijn van een diepe bouwput zou dit bovendien in een ruime straal rond de bouwput moeten gebeuren.De bewoners van Wormer houden van ruimte en groen,
ook in hun Dorpscentrum. Een nogal somber blok beton van 90 meter lang en 14 meter hoog past niet in dit beeld.
 
 
Maquette van alternatief centrumplan volgens van Aalst, met wel voldoende ruimte, behoud van groot (markt)plein, bomen en bovengronds parkeren. In dit plan behouden de bewoners aan de rand van het P-terrein bezonning van hun tuintjes.
Helemaal rechts onder ziet men een stukje van een concept van de vervanging van Plaszoom, waar nu Vomar en anderen in zitten.