Voordelen vorig Centrumplan 2006-2010


Aandacht voor herontwikkeling van het centrum
Het centrum van Wormer mocht best wat extra aandacht krijgen met oog op de leefbaarheid en het winkelbestand.


Vernieuwing en concentratie huisvesting culturele voorzieningen
Het is goed om periodiek na te gaan of de huisvesting van culturele voorzieningen nog voldoet. Plannen voor vernieuwing zijn welkom.


Verbetering huisvesting Dekamarkt
Het is goed aandacht te besteden aan verbetering van de huisvesting van de Dekamarkt, die blijkbaar graag naar een ruimere behuizing wilde.


Aandacht voor gevarieerd woningaanbod in het centrum
In het Centrumplan was de realisatie van 20 appartementen voorzien. De toevoeging aan het woningbestand van appartementen kan een verrijking zijn.


Zie ook: Nadelen Centrumplan.