Nadelen Centrumplan 2006-2010

[Gearchiveerde informatie uit 2006-2010]
 • De oude coalitie (2006-2010) van GL, PvdA, VVD plus CDA was voorstander van wat we nu noemen: het 'Centrumplan'. In maart 2010 verloor deze coalitie haar meerderheid.
 • De nieuwe coalitie van VLW en SP is net als de bewoners voor ontwikkeling van een 'Alternatief Plan' en heeft via goede overeenkomsten met betrokkenen al grote stappen gezet richting een beter passende inrichting van het centrum.
 • Hieronder worden nog eens (voor het archief...) de nadelen van het 'oude' Centrumplan van 2006-2010 opgesomd - een plan dat nu gelukkig van tafel is!
 
De Vereniging zag voordelen maar ook veel nadelen aan het oude centrumplan van de vorige coalitie. Voor de voordelen, zie de speciale pagina daarvoor.
Wij hebben op deze pagina de belangrijkste problemen van dat plan 2006 - maart 2010 op een rijtje gezet. Veel van deze bezwaren zijn al door de bewoners van Wormer genoemd in de honderden 'zienswijzen' die zij bij het vorige B&W (regerend van 2006-maart 2010) hebben ingediend. Dat kon twee keer: de eerste keer in mei 2008 en de tweede keer in juli van 2008.

Eerst een lijst met een aantal nadelen, daaronder worden een aantal van deze nadelen verder toegelicht.
 
Het 'oude' CENTRUMPLAN 2006-2010 van de Gemeente kon leiden tot de volgende problemen:

Bouwschade aan omliggende bebouwing

 1. Vanwege de ondergrondse parkeergarage van 8 meter diep, moest er een gat van tussen de 8 en 10 meter diep worden gegraven. Die loopt meteen vol met grondwater als je er niet een damwand omheen zet en het water continu wegpompt. Maar het verpompen van grondwater kan overwachte gevolgen hebben voor de huizen die er naast staan. Daling van de grondwaterstand is slecht voor de fundering in de wijde omtrek.
 2. Een damwand van een bouwput lekt nogal eens, dat horen we bijna wekelijks in het nieuws. Zie o.a. Amsterdam, Delft, den Haag, Rotterdam en ga zo maar door. Een plotseling lek leidt tot verschuiving van grondlagen en dat gaat ten koste van de funderingen in de omgeving. Zeker als zo'n lek 's avonds of in het weekeinde optreedt, zal er niet tijdig kunnen worden ingegrepen.
 3. Boor- en heiwerkzaamheden kunnen leiden tot trillingen die schade geven aan onze funderingen en gevels.
 4. Het bouwverkeer met zware voertuigen zal door onze smalle straten af en aan rijden. De trillingen kunnen schade veroorzaken aan onze huizen.

Onvoldoende waarborgen voor schadevergoeding

 1. Als burger verwacht je / hoop je, dat als er schade door een bouwproject is, er compensatie volgt: kosteloos herstel of een goede schadevergoeding. Er is echter wel een zogenoemde CAR verzekering afgesproken, maar die dekt alleen schade tijdens de bouw, dus tot de oplevering. Dus na oplevering wordt verhalen van schade moeilijk.
 2. Een verzekeringsmaatschappij zal altijd de bewijslast bij de klager neerleggen, dat betekent dat het moeilijk is om aan te tonen dat jouw schade het gevolg van de bouwactiviteiten is. En met de aanleg van een parkeergarage voor de deur ziet het er toch wel risicovol uit.

Verkeershinder rond parkeergarage

Parkeeracties en de laad- en losactiviteiten voor de in het plan 2006-2010 voorziene Dekamarkt in de Faunastraat hadden voor verkeerschaos gezorgd.
Hier twee plaatjes die illustratief zijn voor de destijds onhandige planning van in- en uitrit van de parkeergarage naast de vrachtwagen losplek en de consequenties daarvan voor het verkeer.
 
 
Links:
parkeerplaatsen achter fietsenwinkel 'Piet de Wit'.
Rechts: losplek vrachtwagens en daarnaast in- en uitrit P-garage.
Midden: verkeer dat geblokkeerd wordt door vrachtwagens en P-verkeer
.
(Plaatje van Dhr Sombroek)In dit plaatje ziet men nog eens hoe de laad- en losplaats voor vrachtwagens
naast de in- en uitrit van de Parkeergarage was gepland. Merk op dat de luifel boven
deze ingang al op 5,5 meter hoogte zit (5500 mm in architecten-jargon).

(Bewerkt plaatje van architect).

Daling waarde van huizen rond nieuw complex, de planschade

 1. Er zouden in het plan 2006-2010 veel parkeerplekken op het maaiveld verdwijnen, dit was ongunstig voor de omwonenden en dat had invloed gehad op de waarde van huizen. Want wie wil een huis kopen op een plek waar hij zijn auto niet kwijt kan?
 2. Sommige huizen zouden minder / weinig zon krijgen met een pand van 14 meter hoog voor de deur.
 3. Het uitzicht van de omwonenden (donker hoog gebouw) ging er in de plannen van 2006-2010 niet op vooruit, wie had tegen zo'n gevel willen aankijken? Tevens werden de mooie grote bomen gekapt.
 4. In de Faunastraat was de ingang van de parkeergarage gepland en tevens de laad- en losplek van de Dekamarkt. Dit had de hele dag door opstoppingen gegeven. Het is niet aantrekkelijk om daar een huis te kopen.
 5. Achter het hoge complex ontstonden interessante 'hangplekken', dit had kopers afgeschrikt.

Tijdens de bouw slechte bereikbaarheid winkels en dus omzetdaling

 1. De bouw had enkele jaren geduurd, zeker met de aanleg van een parkeergarage in de planning. Wormer heeft een stratenplan dat al niet berekend is op het huidige verkeersaanbod. Met afgesloten straten en extra bouwverkeer erbij tijdens de bouw had de bereikbaarheid van winkels en woonwijken onaanvaardbaar verslechterd.
 2. De slechte bereikbaarheid van de winkels had geleid tot omzetderving. Zeker bewoners van het Westelijke deel van Wormer konden tijdens de bouw in Wormerveer sneller hun boodschappen afhandelen dan in Wormer. En wie weet waren ze wel niet meer terug gekomen: in Wormerveer heb je een hele grote Deka met gratis parkeerterrein en een Aldi, Lidl, Albert Heijn en Coop met gratis parkeergelegenheid. Ook drogisterijen, bakkers, slagers, plantenzaken zijn er in overvloed. Vooral de kleinere middenstander in Wormer had dit verlies gevoeld.

 

Verder aantasting dorpskarakter van Wormer

 1. Het plan van de coalitie uit 2006-maart 2010 voorzag in een groot lang en hoog gebouw midden in het centrum van Wormer in plaats van een open ruimte met veel groen
 2. Een dorpscentrum heeft behoefte aan een centraal plein, niet een 'grote stoep' voor een winkelgebouw zoals voorzien in het plan uit 2006- maart 2010.