Archief-2006-2010

In 2010 brak na de gemeenteraadsverkiezingen - die werden gewonnen door VLW en SP - een nieuwe en betere periode aan voor de bewoners van het centrum van Wormer. Halverwege 2010 en in 2011 materialiseerde het nieuwe beleid van het nieuwe college en sindsdien lijkt de toekomst voor het Centrum weer zonnig.

Daarom hebben we een aantal items gearchiveerd, die over de plannen uit de periode 2006-2010 gaan. Want zeker sinds 2011 ligt onze focus op de nieuwe plannen ! De oude zaken kunnen dus voorlopig naar het archief !!

Hieronder staan de links naar de subpagina's, met informatie uit de periode 2006-2010. De informatie op die pagina's geeft aan waar de acties van de Vereniging tegen gericht waren en welke doelen werden nagestreefd.