Home - Per 1 januari 2017 is de Bewonersvereniging opgeheven

Dit is de website van Bewonersvereniging Dorpscentrum te Wormer. Wij volgen de plannen van de Gemeente Wormerland met ons centrum, het 'Centrumplan'. Wij willen actief meewerken om te komen tot een ontwerp dat passend is bij ons dorp.
Wij nemen eventueel actie in belang van de bewoners. Zie o.a. onze Doelstellingen.
 
 • In maart 2010 verloor de 'oude' coalitie-plus (GL, PvdA, VVD plus CDA, 2006-2010) haar meerderheid.
 • VLW en SP namen het stokje over. Deze nieuwe coalitie voor de periode 2010-2014 wil een Alternatief Plan ontwikkelen, dat recht doet aan de wensen van de bevolking, de verkiezingsbeloften nakomt en ook de marktpartijen ruimte biedt voor een goede ontwikkeling.
 • De in februari 2011 bekend gemaakte intentieverklaring van gemeente en DEKA stemde hoopvol en in augustus 2011 werd een ontbindingsverklaring door Wormerwonen, DEKA en gemeente getekend.
 • DEKA verhuisde naar een andere wijk en de ontwikkeling van een alternatief centrum wordt momenteel voortgezet; voorbereiding van bebouwing van Vlek A (VOMAR met parkeerdek) werd in 2012 afgerond en de daadwerkelijke bouw zal in najaar 2013 klaar zijn. Plan voor inrichting van het plein is medio 2013 ook uitgewerkt.
 • Belanghebbenden - waaronder de bewoners - worden betrokken bij de uitwerking van de plannen.
Al deze ontwikkelingen juichen wij toe, maar wij zullen de ontwikkelingen kritisch blijven volgen en actie nemen waar en wanneer nodig.

Wij letten op ondermeer:
 • Vernieuwing van het centrum met aandacht voor belangen van bewoners, winkeliers en andere gebruikers van deze publieke ruimte;
 • Handhaving van voldoende ruimte en groen;
 • Vermijding van bouwschade voor omliggende gebouwen tijdens herinrichting van het centrum;
 • Vermijding van kosten voor de gemeenschap en verborgen kosten zoals betaald parkeren;
 • Verkeersveiligheid in het centrum.

Onze aandachtspunten hieronder samengevat in verkeersborden:
Voor meer informatie over onze acties uit de periode 2006-2010, zie de archiefpagina's: Archief-2006-2010


Recent nieuws

 • Ingezonden brief Bewonersvereniging over MFA Plaszoom Een grote kop in het gemeentenieuws van 7 januari jl.:              VOLGENDE STAP IN MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIE PLASZOOM. Gevolgd door een artikel in het Noordhollands Dagblad: ‘Schot in plan Wormerland’   De MFA ...
  Geplaatst 11 jan 2015 08:15 door Bestuur BVDorpscentrum
 • Brief aan de raad Allereerst wensen wij U een voorspoedig en gezond 2015. Daarnaast spreken wij de hoop uit dat deze coalitie / dit college de zaken betreffende het dorpscentrum Wormer voortaan meer in openbaarheid ...
  Geplaatst 7 jan 2015 03:08 door Bestuur BVDorpscentrum
 • Inspraak? Inspraak? Verslag van de moeizame wijze waarop de Bewonersvereniging toestemming kreeg om te mogen inspreken en de 'afhandeling' daarvan.Dinsdag 16 december 2014 was de laatste raadsvergadering van dit jaar ...
  Geplaatst 23 dec 2014 13:46 door Bestuur BVDorpscentrum
 • Inspreken Bewonersvereniging in de Voorronde Algemene Zaken op 16 december 2014 Op 16 december wilde de secretaris van de Bewonersvereniging inspreken teneinde informatie te verkrijgen  over de ontwikkeling van de MFA in Plaszoom en de renovatie van winkelcentrum Plaszoom. In het ...
  Geplaatst 24 dec 2014 07:57 door Bestuur BVDorpscentrum
 • Waar moet dat heen? Het college van B&W Wormerland wil een kleinere MFA in Plaszoom en vermeldt dat in de nieuwe opzet het Dorpstheater geen deel meer uitmaakt van de nieuwe MFA. Het ...
  Geplaatst 27 okt 2014 12:47 door Bestuur BVDorpscentrum
Berichten 1 - 5 van 25 worden getoond. Meer bekijken »
 

Agenda op www.dorpscentrumwormer.nl

 • 29 maart 2013: Onthulling bouwbord, wat de start van de bebouwing van "vlek A" (winkel met parkeerdek) inluidt.
 • 1 januari 2012: Iedereen gelukkig nieuw jaar gewenst, met een nieuw plan voor ons dorpscentrum !
 • augustus 2011: ontbinding overeenkomst en weg vrij voor nieuw centrumplan dat rekening houdt met wensen bevolking.
   

Het centrumplan 2006-2010


Het centrumplan van 2006-2010, gelukkig van tafel. Het was een 90 meter lang en 14 meter hoog gebouw midden in het centrum van Wormer, met tweelaagse ondergrondse parkeergarage. Wij vroegen ons af: past dit wel bij een 'groene' gemeente?

Subpagina''s (1): Archief-2006-2010